Hemyda vittata – Paradnica hrabianka*

Tachinidae – Rączycowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca wąskim czołem. Scutum czarne. Odwłok pomarańczowy; przez jego środek biegnie mniej lub bardziej wąski ciemny pas, zwykle przerwany w połowie długości.

Młynek 04.08.2014

Łódź – Młynek 04.08.2014 ♀

Młynek 04.08.2014

Łódź – Młynek 04.08.2014 ♀

Młynek 04.08.2014

Łódź – Młynek 04.08.2014 ♀

  1. Status. Rzadka, obserwowana sporadycznie
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, baldachowiska, łąki; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; najłatwiej spotkać ją w pierwszej połowie sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami pluskwiaków, m.in. Troilus luridus i Arma custos
  7. Podobne. Odwłok nieco liczniejszej Hemyda obscuripennis pozbawiony jest podłużnego pasa. Halidaya aurata jest znacznie mocniej oszczecona
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. *- proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa
Las wiączyński 06.08.2015

Las wiączyński 06.08.2015 ♀


avidal

Leave a Reply