Phryxe vulgaris – Zabójka wielożerna

Tachinidae – Rączycowate
Oczy czerwono-brązowe, wyraźnie owłosione, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Twarz biała. Scutum szaro opylone z ciemniejszymi od tła podłużnymi pasami. Za szwem tułowiowym zawsze dwa rzędy po 4 szczecinki dc (dorsocentral). Scutellum w części wierzchołkowej czerwono-brązowe (przynajmniej w 1/3 długości). Odwłok bardzo silnie oszczecony z jasno szaro opylonymi tergitami; tergit 4-ty opylony w 2/3-5/6, natomiast tergit 5-ty opylony w 3/5. Nogi czarne. Czułki czarne; 3 człon wydłużony – u samicy maksymalnie trzykrotnie dłuższy od członu 2-ego, natomiast u samca nawet 5.5 razy dłuższy od członu 2-ego. Skrzydła przeźroczyste; komórka R5 wąsko otwarta.

Francja – Clairmarais 31.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte; gatunek plastyczny ekologicznie. Regularnie znajdowana na kwiatach i na liściach
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik; dwa lub trzy pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic wielu rozmaitych motyli z różnych rodzin – spektrum gatunków żywicielskich jest bardzo szerokie, zawiera co najmniej 70 dotąd poznanych gatunków dziennych i nocnych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju oraz wiele innych gatunków z rodziny – identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply