Exorista rustica s.l.- Gąsienicówka pilarzowata i gatunki bliźniacze

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci nagie, rozdzielone szerokim czołem. Ciało szaro-czarne; tułów częściowo szaro opylony. Na scutum 3 szczecinki dc (dorsocentral setae) za szwem tułowiowym. Scutellum czarne z długimi szczecinkami subapikalnymi. Czułki ciemne; 3 człon wydłużony. W Europie 4 gatunki z grupy gatunkowej – samce rozróżnialne na podstawie analizy budowy genitaliów, samic nie da się rozróżnić nawet pod binokularem. Exorista rustica, Exorista mimula i Exorista tubulosa występują w Polsce. Exorista cuneata jak dotąd nie została wykazana z naszego kraju.

Lubiszewo 02.07.2016 Fot. Alek Brzozowski

Słone 20.07.2012 Fot. Alek Brzozowski

Lubiszewo 02.07.2016 Fot. Alek Brzozowski

Słone 20.07.2012 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. E.rustica pospolita i liczna. E.mimula nierzadka. E.tubulosa rzadka
  2. Siedlisko. Najczęściej suche tereny otwarte, łąki, polany i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik; co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Pomorskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami larw rośliniarek, głównie z rodziny Tenthredinidae. Gatunki żywicielskie E.tubulosa pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju mają 4 szczecinki dc za szwem tułowiowym
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja ChrisR i John Carr

avidal

Leave a Reply