Demoticus plebejus – Demonia długoczułka*

Tachinidae – Rączycowate
Oczy nagie. Scutum szaro opylone, z 3 parami szczecinek dc (dorsocentral) za szwem tułowiowym. Odwłok silnie oszczecony. Tergity bez szarego opylenia na tylnych krawędziach; boki tergitów 2 i 3 często z czerwonawymi akcentami. Uda czarne, golenie , czarno-szare lub czarno-czerwone. 3 człon czułków uderzająco duży.

Widzew 24.07.2010

Łódź – Widzew 24.07.2010

Widzew 24.07.2010

Łódź – Widzew 24.07.2010

Widzew 24.07.2010

Łódź – Widzew 24.07.2010

  1. Status. Nie jest uznawany za gatunek rzadki, lecz nie należy też do często obserwowanych
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, ogrody, zarośla, łąki, ugory, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli; gatunki żywicielskie nie są znane
  7. Podobne. Wiele innych rączyc, na przykład z rodzaju Bithia (różnice tkwią w użyłkowaniu, owłosieniu skrzydeł, oszczeceniu, ubarwieniu nóg itp.)
  8. Uwagi. Przy identyfikacji zalecana pomoc specjalisty. W tym przypadku udzielił jej Theo Zeegers 
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply