Gonia vacua – Czupura strachliwa*

Tachinidae – Rączycowate
Krępa muchówka o szerokiej głowie i ciemnopomarańczowym odwłoku z czarnym, relatywnie wąskim pasem po środku, zwężającym się na tergitach 4 i 5 . Srebrzyste opylenie na bokach tergitów 3 i 4 słabo widoczne, bądź nieobecne, srebrne opylenie na tergicie 5 zwykle wyraźne. Zasila podrodzinę Exoristinae.

Las żeromiński 17.05.2021

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

Lutowiska 29.05.2013

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – początek czerwca
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Gatunki żywicielskie larw nie są znane – prawdopodobnie żeruje w gąsienicach motyli
  7. Podobne. Inne gatunki z  rodzaju, zwłaszcza Gonia capitata (gatunek letni) i Gonia ornata (u której czarny pas na odwłoku zwykle jest najszerszy przy wierzchołku odwłoka, a srebrzyste opylenie na bokach t3 i t4 wyraźne)
  8. Uwagi. Oznaczenie oraz informacje o rozmieszczeniu i żywicielach dzięki uprzejmości Cezarego Bystrowskiego
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa
Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Konewka 25.04.2015

Las żeromiński 17.05.2021


avidal

Leave a Reply