Gonia ornata – Czupura srebrnica

Tachinidae – Rączycowate
Ciało zwarte, krępe. Oczy małe, u obu płci rozdzielone bardzo szerokim czołem (a zwłaszcza u samicy) – łatwo zauważalna cecha rodzaju.  Scutum ciemne, niemal czarne. Tergity na bokach ciemnopomarańczowe, a po środku z szerokim czarnym pasem, który przy wierzchołku odwłoka jeszcze się rozszerza. Srebrzyste opylenie na bokach tergitów 3-5 często bardzo obfite i wyraźne.

Austria – Wiedeń 03.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Wiedeń 03.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte, chętnie o podłożu piaszczystym – w tym trawiaste polany i wydmy śródlądowe, ale także wilgotne łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11.5 mm
  4. Aktywność. Koniec marca – maj
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienice motyli z rodzin Noctuidae, Erebidae, Lasiocampidae, Psychidae i zapewne innych jeszcze
  7. Podobne. Inne gatunki z  rodzaju, zwłaszcza Gonia capitata (gatunek letni) i Gonia picea (u której czarny pas na odwłoku zwykle jest węższy, a srebrzyste opylenie na bokach t3 i t4 delikatne lub w ogóle go nie ma)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 01.08.2020 ♀ – tergity 3-5 z wyraźnym, srebrzystym opyleniem Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 01.08.2020 ♀ Fot. Michael Knapp


avidal

Leave a Reply