Elomya lateralis – Paśnica czarna

Tachinidae – Rączycowate
Oczy czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Ciało czarne, miejscowo szaro opylone – zwłaszcza na boku tułowia i na wierzchołku odwłoka. Skrzydła przezroczyste, u samca z rozmyta smugą po środku – komórka R5 zamknięta. Petiola (żyłka łącząca komórkę R5 z wierzchołkiem skrzydła) niewykształcona lub bardzo krótka. Żyłka M o kształcie charakterystycznym dla gatunku.

Chociszewo 09.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 09.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Lubuskie – październik 2020 ♀ Fot. Marek Nowacki

Lubuskie – październik 2020 ♀ Fot. Marek Nowacki

  1. Liczebność. Rzadka, lokalnie bywa liczna
  2. Biotop. Zwykle suche tereny otwarte porośnięte trawą i roślinami zielnymi, w tym murawy kserotermiczne i psammofilne, oraz nasłonecznione zbocza. Gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień, jednak pojedynczo osobniki aż do października
  5. Lokalizacja. Lubuskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z rodzin Cydnidae, Scutelleridae, Acanthosomatidae, Pentatomidae Lygaeidae i Coreidae
  7. Podobne. Inne małe, czarne rączyce z podrodziny Phasiinae różnią się użyłkowaniem (wyraźnie wykształcona petiola, żyłka M odmiennie ukształtowana)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera

Skrzydło. Czarna strzałka wskazuje lekko wklęsłą żyłkę M

Chociszewo 09.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 09.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 09.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

2 thoughts on “Elomya lateralis – Paśnica czarna

Leave a Reply