Triarthria setipennis – Skornica szara*

Tachinidae – Rączycowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem, u samicy bardzo szerokim. Ciało szare. Na scutum ciemniejsze od tła, podłużne smugi. Nasada odwłoka czarna, lśniąca; przy tylnych krawędziach kolejnych tergitów czarne, rozmyte plamy. Czułki czarne; 3 człon wydłużony, często z czerwonawym odcieniem przy podstawie. Wici czułków złożone z 3 równej długości segmentów – istotna cecha diagnostyczna rodzaju (u większości innych rączyc pierwsze dwa segmenty wici są znacznie krótsze od segmentu 3). Skrzydła przezroczyste; komórka R4+5 bardzo wąsko otwarta.

Wiedeń 12.04.2020 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Wiedeń 12.04.2020 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Wiedeń 12.04.2020 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, ogrody, parki, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik. Zwykle 2-3 pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Larwy gatunków z rodzaju Triarthria są parazytoidami skorków; szczególnie często porażane są osobniki Forficula auricularia
  7. Podobne. Przede wszystkim drugi krajowy gatunek z rodzaju – znacznie rzadsza Triarthria legeri. Inne rączyce różnią się min. długością ciała, długością segmentów wici, długością 3-ego członu czułków, szerokością czoła, zamkniętą, bądź szerzej otwartą komórką R4+5, czy też ubarwieniem tergitów. Podobne są także niektóre gatunki z rodziny Sarcophagidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk Osobnik wyhodowany z bobówki znalezionej w hotelu dla błonkówek
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Andrzej Woźnica i Cezary Bystrowski
  10. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Bobówka (poczwarka w osłonce) Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

Leave a Reply