Microsoma exiguum – Wiertka ryjkowcowata

Tachinidae – Rączycowate
Niekiedy pod nazwą Microsoma exigua. Ciało zwarte, szaro-czarne; samiec ciemniejszy od samicy. Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone czołem, znacznie węższym u samca. Czułki i palpi (głaszczki) jasne, żółto-pomarańczowe, kontrastujące z resztą ciała. Wierzchnia część odwłoka oraz tergity 3-5 szaro opylone, zwłaszcza u samicy. Tergit 5 niemal tak samo długi jak tergit 4  – charakterystyczna cecha gatunku. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 zamknięta z wyraźną petiolą (krótka żyłka łącząca wierzchołek komórki R5 z wierzchołkową krawędzią skrzydła) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Należy do podrodziny Dexiinae.

Microsoma female

Kraków 07.05.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

M.exiguum

Kraków 08.05.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Sporadycznie obserwowana, choć zapewne na południu kraju nierzadka
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami larw ryjkowców z rodzajów Sitona, Polydrusus, Hypera i zapewne jeszcze innych
  7. Podobne. Inne maleńkie rączyce  (np. z rodzaju Strongygaster) różnią się m.in. proporcjami długości tergitów 4 i 5, brakiem petioli oraz ubarwieniem czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak Maks Syratt

Warszawa – Siekierki 22.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 22.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply