Microsoma exiguum

Tachinidae – Rączycowate
Niekiedy pod nazwą Microsoma exigua. Ciało zwarte, szaroczarne; samiec ciemniejszy od samicy. Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone czołem, znacznie węższym u samca. Czułki i palpi jasne, żółtopomarańczowe, kontrastujące z resztą ciała. Wierzchnia część odwłoka oraz tergity 3-5 szaro opylone, zwłaszcza u samicy. Tergit 5 niemal tak samo długi jak tergit 4  – charakterystyczna cecha gatunku. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 zamknięta z wyraźną petiolą ( krótka żyłka łącząca wierzchołek komórki R5 z wierzchołkową krawędzią skrzydła ) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Należy do podrodziny Dexiinae.

Microsoma female

Kraków 07.05.2019 Samica Fot. Maksymilian Syratt

M.exiguum

Kraków 08.05.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Sporadycznie obserwowana, choć zapewne na południu kraju nierzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami larw ryjkowców z rodzajów Sitona, Polydrusus, Hypera i zapewne jeszcze innych
  7. Podobne. Inne maleńkie rączyce  ( np. z rodzaju Strongygaster ) różnią się min. proporcjami długości tergitów 4 i 5, brakiem petioli oraz ubarwieniem czułków
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt

Dodaj komentarz