Aplomya confinis – Lycenia oszczecona

Tachinidae – Rączycowate
Oczy brązowe, owłosione, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Ciało mocno oszczecone. Scutum szaro-czarne. Scutellum żółto-pomarańczowe w części apikalnej. Odwłok samicy z jasnymi, szerokimi, jasnymi pasami na tergitach 4 i 5. U samca tergit 3 i przednia krawędź tergitu 4 matowe, zaś reszta tergitu 4 i tergit 5 lśniące, czarne. U obu płci tergit 5 uderzająco krótki – od 0.4 do 0.6 razy tak długi jak tergit 4 (ważna cecha diagnostyczna gatunku). Czułki wydłużone.

Dolina Nidy 07.08.2016

Dolina Nidy 07.08.2016 ♂

Dolina Nidy 07.08.2016

Dolina Nidy 07.08.2016 ♂

Dolina Nidy 07.08.2016 Samiec

Dolina Nidy 07.08.2016 ♂

  1. Status. Nierzadka, liczniejsza w południowej części kraju
  2. Siedlisko. Suche, nagrzane skraje lasów, ciepłe zbocza, murawy kserotermiczne, łąki, przytorza, inne tereny otwarte; obserwowana zwykle na liściach, lub na kwiatach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – październik; co najmniej dwie generacje w sezonie
  5. Lokalizacja. Ponidzie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic modraszków Lycaenidae, w tym pospolitego ikara
  7. Podobne. Inne rączyce, zwłaszcza zabójki z rodzaju Phryxe; niemniej dzięki wyjątkowo krótkiemu tergitowi 5 uznawana za łatwą do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – avidal Sylvester Kociniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2016 roku Theo Zeegers

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 06.09.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply