Aplomya confinis – Lycenia

Tachinidae – Rączycowate
Oczy brązowe, owłosione, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Ciało mocno oszczecinione. Tułów szaroczarny. Scutellum żółtopomarańczowe w części apikalnej. Odwłok samicy z jasnymi, szerokimi, jasnymi pasami na tergitach 4 i 5. U samca tergit 3 i przednia krawędź tergitu 4 matowe, zaś reszta tergitu 4 i tergit 5 lśniące, czarne. U obu płci tergit 5 uderzająco krótki – od 0.4 do 0.6 raza tak długi jak tergit 4 ( ważna cecha diagnostyczna gatunku ). Czułki wydłużone.

Dolina Nidy 07.08.2016

Dolina Nidy 07.08.2016 Samiec

Dolina Nidy 07.08.2016

Dolina Nidy 07.08.2016

Dolina Nidy 07.08.2016 Samiec

Dolina Nidy 07.08.2016 Samiec

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, liczniejsza w południowej części kraju
  2. Biotop. Suche, nagrzane skraje lasów, ciepłe zbocza, murawy kserotermiczne, łąki, przytorza, inne tereny otwarte; obserwowana zwykle na liściach, lub na kwiatach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – październik; co najmniej dwie generacje w sezonie
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Nie wiem, czy była wykazywana z Wyżyny Łódzkiej
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic modraszków Lycaenidae, w tym pospolitego ikara
  7. Podobne. Inne rączyce, zwłaszcza zabójki z rodzaju Phryxe; niemniej dzięki wyjątkowo krótkiemu tergitowi 5 uznawana za łatwą do rozpoznania
  8. Uwagi. Identyfikacja Theo Zeegers

Dodaj komentarz