Lycaenidae – Modraszkowate

Różnorodnie ubarwione motyle dzienne. Skrzydła na ogół intensywniej ubarwione po wierzchniej stronie, u niektórych gatunków z mniejszymi lub większymi ogonkami. Modraszkowate z podrodziny Polyommatinae związane ekologicznie z mrówkami. Gąsienice trudne do zaobserwowania.

Przedbórz 20.05.2016 Gąsienica niezidentyfikowanego gatunku eksortowana przez mrówki rudnice

Przedbórz 20.05.2016 Gąsienica niezidentyfikowanego gatunku eksortowana przez mrówki rudnice

Gąsienica Lycaenidae nieznanego gatunku Fot. Marek Wyszomirski

Gąsienica Lycaenidae nieznanego gatunku Fot. Marek Wyszomirski

W Polsce 51 gatunków zgrupowanych w 3 podrodzinach – niektóre z nich znane jedynie z historycznych obserwacji.


Lycaenidae - Świat

Leave a Reply