Lycaenidae – Modraszkowate

Różnorodnie ubarwione motyle dzienne. Skrzydła na ogół intensywniej ubarwione po wierzchniej stronie, u niektórych gatunków z mniejszymi lub większymi ogonkami. Modraszkowate z podrodziny Polyommatinae związane ekologicznie z mrówkami. Gąsienice trudne do zaobserwowania. Na Wyżynie Łódzkiej reprezentowane są skromniej gatunkowo, niż w wielu innych regionach kraju.

Przedbórz 20.05.2016 Gąsienica niezidentyfikowanego gatunku eksortowana przez mrówki rudnice

Przedbórz 20.05.2016 Gąsienica niezidentyfikowanego gatunku eksortowana przez mrówki rudnice

Gąsienica Lycaenidae nieznanego gatunku Fot. Marek Wyszomirski

Gąsienica Lycaenidae nieznanego gatunku Fot. Marek Wyszomirski

W Polsce 47 gatunków zgrupowanych w 3 podrodzinach.

Widzew 26.09.2010 Aricia agestis – Modraszek iglicznik
Aricia artaxerxes – Modraszek artakserkses
Ceteń 27.04.2015 Callophrys rubi – Zieleńczyk ostrężyniec
Wiączyń 11.07.2010 Celastrina argiolus – Modraszek wieszczek
Widzew 07.07.2010 Cupido argiades – Modraszek argiades
Murawy Dobromierskie 29.07.2012 Cupido minimus – Modraszek malczyk
Sine Wiry 25.06.2015 Cyaniris semiargus – Modraszek semiargus
 Eumedonia eumedon – Modraszek eumedon
Młynek 19.07.2010 Favonius quercus – Pazik dębowiec
Murawy Dobromierskie 03.06.2013 Fixsenia acaciae – Ogończyk akacjowiec
S.ilicis Fixsenia ilicis – Ogończyk ostrokrzewowiec
Widzew 08.06.2011 Fixsenia pruni – Ogończyk śliwowiec
Murawy Dobromierskie 03.06.2013 Fixsenia spini – Ogończyk tarninowiec
Widzew 15.07.2014 Fixsenia w-album – Ogończyk wiązowiec
Glaucopsyche alexis – Modraszek aleksis
Lampides boeticus – Modrogończyk białopręgi
Widzew 28.06.2014 Lycaena alciphron – Czerwończyk zamgleniec
Widzew 29.08.2010 Samiec Lycaena dispar – Czerwończyk nieparek
L helle Lycaena helle – Czerwończyk fioletek
L.hippothoe Lycaena hippothoe – Czerwończyk płomieniec
ŁOB 08.07.2011 Lycaena phlaeas – Czerwończyk żarek
Widzew 07.06.2012 Lycaena tityrus – Czerwończyk uroczek
Murawy Dobromierskie 04.06.2013 Lycaena virgaureae – Czerwończyk dukacik
Ph. arion Phengaris arion – Modraszek arion
Nausithous Phengaris nausithous – Modraszek nausitous
Ph.teleius Phengaris teleius – Modraszek telejus
P.argyrognomon Plebejus argyrognomon – Modraszek srebroplamek
P.argus Plebejus argus – Modraszek argus
Plebejus idas – Modraszek idas
Białystok 19.06.2010 Fot. Almandyn Polyommatus amandus – Modraszek amandus
 Polyommatus bellargus – Modraszek adonis
Widzew 17.07.2010 Polyommatus coridon – Modraszek korydon
Wasilków 12.07.2009 Piękna samica z błękitną górną powierzchnią skrzydeł Fot. Alm,andyn Polyommatus daphnis – Modraszek dafnid
Widzew 02.06.2009 Polyommatus icarus – Modraszek ikar
P.thersites Polyommatus thersites – Modraszek lazurek
 Scolitantides orion – Modraszek orion
Widzew 07.08.2012 Thecla betulae – Pazik brzozowiec

Zobacz też:
Satyrium esculi

Leave a Reply