Lycaena helle – Czerwończyk fioletek

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzchnia strona skrzydeł z mniej lub bardziej wyraźnym fioletowym nalotem, silniejszym u samców. Spód skrzydeł z rzędami czarnych plamek i pomarańczowymi przepaskami brzegowymi.

L.helle

Podlasie 18.05.2009 Fot. Marx 44

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Podlasie 08.05.2010 Fot. Marx 44

Podlasie 08.05.2010 Fot. Marx 44

Podlasie 14.05.2012 Fot. Marx 44

Podlasie 14.05.2012 Fot. Marx 44

 1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU
 2. Biotop. Wilgotne łąki, doliny rzeczne, torfowiska, mokradła
 3. Wymiary. Rs 25-28 mm
 4. Okres lotu. Maj – początek sierpnia. Zimuje poczwarka ( ewenement wśród czerwończyków )
 5. Lokalizacja. Podlasie, mazowieckie. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki, o ile w ogóle u nas występuje
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rdestach, okazjonalnie na szczawiach
 7. Podobne. Inne czerwończyki pozbawione są tak silnego fioletowego nalotu; różnią się też układem plamek na skrzydłach
 8. Uwagi. Autorami obserwacji są Paweł Głowacki i Marx 44
 9. Uwagi. Gatunek prawnie chroniony
 10. L.helle w bazie BioMap
 11. L.helle na Lepiforum
Podlasie 08.05.2010 Fot. Marx 44

Podlasie 08.05.2010 Fot. Marx 44

Leave a Reply