Satyrium spini – Ogończyk tarninowiec

Lycaenidae – Modraszkowate
Skrzydła brunatnoszare, z wąską białą przepaską zygzakowatą i szerszą, pomarańczową brzegową na spodniej stronie. Przy wierzchołku tylnego skrzydła niebieska plamka. Gąsienica zielona.

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity
  2. Biotop. Suche murawy i polany, skraje lasów, zarośla
  3. Wymiary. Rs 25-33 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienica od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski PK
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na śliwie tarninie, śliwie domowej, kruszynie i szakłaku; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Pozostałe ogończyki o odmiennym jednak układzie i kształcie przepasek mają mniejszą niebieską plamkę w rogu tylnego skrzydła, lub nie mają jej wcale
  8. Uwagi. Oznaczenie Aneta Itczak
  9. S.spini w bazie BioMap
  10. S.spini na Lepiforum

Dodaj komentarz