Satyrium spini – Ogończyk tarninowiec

Lycaenidae – Modraszkowate
Poprzednio w rodzaju Fixsenia. Skrzydła brunatnoszare, z wąską białą przepaską zygzakowatą i szerszą, pomarańczową brzegową na spodniej stronie. Przy wierzchołku tylnego skrzydła niebieska plamka. Gąsienica zielona.

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Niemcy (Valwig) – Czerwiec 2017 Fot. Marek R.Swadzba

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

 1. Liczebność. Najrzadszy z występujących w Polsce ogończyków, spotykany tylko lokalnie we wschodniej,  centralnej i południowej części kraju Arek Gawroński
 2. Biotop. Suche murawy i polany, skraje lasów, zarośla
 3. Wymiary. Rs 25-33 mm
 4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienica od kwietnia do czerwca. Zimuje jajo
 5. Lokalizacja. Niemcy, Włochy, Grecja, Polska – mazowieckie, świętokrzyskie (Przedborski PK)
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na śliwie tarninie, śliwie domowej, kruszynie i szakłaku; zjadają kwiaty i liście
 7. Podobne. Pozostałe ogończyki o odmiennym jednak układzie i kształcie przepasek mają mniejszą niebieską plamkę w rogu tylnego skrzydła, lub nie mają jej wcale
 8. Uwagi. Oznaczenie osobników z 2013 roku Aneta Itczak
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler Marek R.Swadzba Paweł Głowacki avidal
 10. F.spini w bazie BioMap
 11. F.spini na Lepiforum

Włochy 17.06.2007 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 17.06.2007 Fot. Paolo Mazzei

Grecja 26.05.2015 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 26.05.2015 Fot. Heiner Ziegler

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013


avidal

Leave a Reply