Scolitantides orion – Modraszek orion

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzchnia strona skrzydeł czarnobrunatna, u samców z silnym granatowym oprószeniem; u obu płci przy zewnętrznych brzegach skrzydeł rząd czarnych, półksiężycowatych. Brzegi skrzydeł charakterystycznie, czarno i biało, naprzemiennie plamkowane. Spód skrzydeł niemal biały, czarno plamkowany; na tylnej parze szeroka, pomarańczowa przepaska poprzeczna. Gąsienica żółtozielona z bordowymi, rozmytymi, podłużnymi smugami – po jednej na bokach ciała (smugi te nie muszą występować) i jednej grzbietowej.

Kazimierski Park Krajobrazowy 23.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Kazimierski Park Krajobrazowy 23.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Kazimierski Park Krajobrazowy 23.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

 1. Liczebność. Bardzo rzadki, ustępujący. Czerwona Księga kat. EN. Czerwona Lista kat. EN
 2. Biotop. Bardzo ciepłe, nasłonecznione tereny – murawy kserotermiczne, kamieniste stoki o wapiennym podłożu, piargi, skąpo porośnięte roślinnością suche łąki i ugory
 3. Wymiary. Rs 20-28 mm. Samce przeciętnie mniejsze od samic, wg niektórych źródeł ich rozpiętość skrzydeł osiąga dolną granice nawet ledwie 13 mm
 4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa a rzadziej trzy pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Chorwacja Polska – lubelskie. W Polsce wykazywany aktualnie jedynie z okolic Sandomierza, Puław i Kazimierza Dolnego
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozchodnikach purpurowym i wielkim, w warunkach hodowlanych także na rozchodniku białym. Starsze gąsienice wytwarzają substancje wabiącą mrówki z rodzajów Lasius i Camponotus (zapewne także innych rodzajów), które transportują je do swojego gniazda. W mrowisku gąsienice maja zapewnione schronienie, w zamian za słodką wydzielinę z gruczołu grzbietowego. Nie udało mi się ustalić, czy prowadzą częściowo pasożytniczy tryb życia, odżywiając się jajami bądź poczwarkami mrówek. W gnieździe mrówek dochodzi do przepoczwarczenia
 7. Podobne. Przeciętnie mniejszy Pseudophilotes vicrama
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki i Rafał Celadyn
 9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
 10. S.orion w bazie BioMap
 11. S.orion na Lepiforum
P.orion

Chorwacja 2017 ♂ Fot. Rafał Celadyn

P orion

Chorwacja 2017 ♂ Fot. Rafał Celadyn


avidal

Leave a Reply