Scolitantides orion – Modraszek orion

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzchnia strona skrzydeł czarnobrunatna, u samców z silnym granatowym oprószeniem; u obu płci przy zewnętrznych brzegach skrzydeł rząd czarnych, półksiężycowatych. Brzegi skrzydeł charakterystycznie, czarno i biało, naprzemiennie plamkowane. Spód skrzydeł niemal biały, czarno plamkowany; na tylnej parze szeroka, pomarańczowa przepaska poprzeczna. Gąsienica żółtozielona z bordowymi, rozmytymi, podłużnymi smugami – po jednej na bokach ciała (smugi te nie muszą występować) i jednej grzbietowej.

Kazimierski Park Krajobrazowy 23.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Kazimierski Park Krajobrazowy 23.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

Kazimierski Park Krajobrazowy 23.05.2021 Fot. Paweł Głowacki

 1. Status. Gatunek skrajnie rzadki i ginący. Znany z pojedynczych stanowisk w dolinie Wisły od Puław do Sandomierza oraz na Lubelszczyznie. Wyginął na znanych stanowiskach górskich (Pieniny, Sudety) EN EN Arek Gawroński
 2. Siedlisko. Bardzo ciepłe, nasłonecznione tereny – murawy kserotermiczne, kamieniste stoki o wapiennym podłożu, piargi, skąpo porośnięte roślinnością suche łąki i ugory
 3. Wymiary. Rs 20-28 mm. Samce przeciętnie mniejsze od samic, wg niektórych źródeł ich rozpiętość skrzydeł osiąga dolną granice nawet ledwie 13 mm
 4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa a rzadziej trzy pokolenia w sezonie. Gąsienice od czerwca do września. Zimuje poczwarka
 5. Lokalizacja. Grecja, Szwajcaria, Polska – lubelskie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozchodnikach purpurowym i wielkim, w warunkach hodowlanych także na rozchodniku białym. Starsze gąsienice wytwarzają substancje wabiącą mrówki z rodzajów Lasius i Camponotus (zapewne także innych rodzajów), które transportują je do swojego gniazda. W mrowisku gąsienice maja zapewnione schronienie, w zamian za słodką wydzielinę z gruczołu grzbietowego. Nie udało mi się ustalić, czy prowadzą częściowo pasożytniczy tryb życia, odżywiając się jajami bądź poczwarkami mrówek. W gnieździe mrówek dochodzi do przepoczwarczenia
 7. Podobne. Przeciętnie mniejszy Pseudophilotes vicrama
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Heiner Ziegler
 9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
 10. S.orion w bazie BioMap
 11. S.orion na Lepiforum

Grecja 25.05.2014 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 29.06.2007 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply