Pseudophilotes vicrama – Modraszek wikrama

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł ciemnobrunatny, u samicy ze słabym, a u samca z bardzo silnym, obejmującym niemal całą powierzchnię skrzydła, niebieskim nalotem. Spód skrzydeł szarawy z licznymi, czarnymi plamkami o ułożeniu charakterystycznym dla gatunku, oraz z rzędem pomarańczowych plamek na tylnym skrzydle.

Grecja 11.04.2012 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 07.06.2008 Fot. Heiner Ziegler

Świętokrzyskie ♀ Fot. Mariusz Gwardjan

Kraków 11.05.2011 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Dawniej lokalny w całej Polsce, dzisiaj gatunek bardzo rzadki znany z nielicznych stanowisk na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Niecce Nidziańskiej oraz na izolowanym stanowisku w dolinie Wisły koło Torunia EN Arek Gawroński
  2. Biotop. Suche, gorące murawy, zbocza, widne zarośla i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Rs 22-26 m
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Grecja, Polska – małopolskie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują macierzankach, rzadziej na nostrzykach i cieciorkach. Żywią się kwiatami, pąkami i nasionami. Starsza gąsienica opuszcza roślinę żywicielską, po czym zwabia mrówki z rodzajów Lasius i Myrmica, które transportują ją do mrowiska. Tam gąsienica znajduje bezpieczne schronienie i zapasy pokarmu – żywi się poczwarkami i jajami gospodarza, w zamian oferując mu słodką wydzielinę z gruczołu grzbietowego
  7. Podobne. Bliźniaczo podobny Pseudophilotes baton w Polsce nie występuje – w celu rozróżnienia tych gatunków zalecana jest analiza budowy genitaliów samca. Na terenie naszego kraju najłatwiej pomylić go z przeciętnie większym Scolitantides orion
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Łukasz Mielczarek Mariusz Gwardjan
  9. P.vicrama na lepiforum

Grecja 11.06.2008 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply