Pseudophilotes baton – Modraszek baton

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł ciemnobrunatny, u samicy ze słabym, a u samca z bardzo silnym, obejmującym niemal całą powierzchnię skrzydła, niebieskim nalotem. Spód skrzydeł szarawy z licznymi, czarnymi plamkami o ułożeniu charakterystycznym dla gatunku, oraz z rzędem pomarańczowych plamek na tylnym skrzydle.

Francja – Crillon-le-Brave 18.04.2011 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Müstair 26.08.2007 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Francja – Monieux 17.04.2011 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Włochy 15.05.2006 ♀ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych stanowisk – historyczne rekordy pochodzą z pierwszej połowy ubiegłego wieku EX
  2. Biotop. Nasłonecznione, skaliste zbocza, murawy kserotermiczne, kamieniołomy, wygrzane pastwiska z ekstensywna gospodarką
  3. Wymiary. Rs 20-25 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec oraz lipiec – sierpień. Dwa pokolenia w sezonie; w górach zwykle tylko jedno
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Francja, Włochy. W Polsce już nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na macierzankach, rzadziej na lawendach i miętach. Zjadają liście, kwiaty i nasiona. Na ogół są chronione i dojone przez mrówki z rodzajów Formica i Myrmica; zdarza się że gąsienice są adoptowane i transportowane do mrowiska, w którym się przepoczwarczają
  7. Podobne. W Polsce występuje bliźniaczo podobny Pseudophilotes vicrama – w celu rozróżnienia tych gatunków zalecana jest analiza budowy genitaliów samca
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler
  9. P.baton na Lepiforum

Włochy 13.05.2006 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Stalden 27.05.2014 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply