Eumedonia eumedon – Modraszek eumedon

Lycaenidae – Modraszkowate
Poprzednio w rodzaju Aricia. Wierzchnia strona skrzydeł jednolicie czarnobrunatna, tylko u niektórych samic widoczny jest rząd pomarańczowych plamek przy tylnym brzegu tylnego skrzydła. Spód skrzydeł jasnobrunatny; rzędy czarnych i pomarańczowych plamek dobrze widoczne. Na tylnym skrzydle jasna smuga leży na drugiej żyłce medialnej – przebiega między trzecią a czwartą czarna plamką, licząc od przedniego brzegu skrzydła; sporadycznie smuga ta może nawet całkowicie zanikać. Strzępina czystobiała.

Dolina Grabowej 27.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Dolina Grabowej 27.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Dolina Grabowej 27.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

E.eumedon

Ojcowski Park Narodowy 26.06.2018 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Gatunek rzadki i ginący, jedynie lokalnie na południu i wschodzie Polski nieco częstszy. W północnej Polsce i na zachodzie znany z pojedynczych izolowanych stanowisk (np. okolice Złotowa) VU  Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne łąki, doliny rzeczne, zarośla
  3. Wymiary. Rs 24-33 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek sierpnia. Gąsienice od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Małopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie. Znany z rozproszonych stanowisk, głównie na południu kraju. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki – o ile wciąż u nas występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bodziszkach; najpierw zjadają kwiatostany i dojrzewające owoce, potem liście. Późniejsze stadia bywają adoptowane, karmione i ochraniane przez mrówki w zamian za słodką wydzielinę
  7. Podobne. Inne modraszki z białą smugą na tylnym skrzydle (Polyommatus thersites, Polyommatus icarus), u których jednak smuga ta leży na trzeciej żyłce medialnej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Jarosław Bury Mariusz Gwardjan Maks Syratt
  9. A.eumedon w bazie BioMap
  10. A.eumedon na Lepiforum

Świętokrzyskie – In copula Fot. Mariusz Gwardjan

Gąsienica Fot. Jarosław Bury

Dolina Grabowej 04.07.2021 Jajo Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply