Eumedonia eumedon – Modraszek eumedon

Lycaenidae – Modraszkowate
Poprzednio w rodzaju Aricia. Wierzchnia strona skrzydeł jednolicie czarnobrunatna, tylko u niektórych samic widoczny jest rząd pomarańczowych plamek przy tylnym brzegu tylnego skrzydła. Spód skrzydeł jasnobrunatny; rzędy czarnych i pomarańczowych plamek dobrze widoczne. Na tylnym skrzydle jasna smuga leży na drugiej żyłce medialnej – przebiega między trzecią a czwartą czarna plamką, licząc od przedniego brzegu skrzydła; sporadycznie smuga ta może nawet całkowicie zanikać. Strzępina czystobiała.

E.eumedon

Ojcowski Park Narodowy 26.06.2018 Fot. Maksymilian Syratt

Świętokrzyskie – In copula Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Liczebność. Gatunek rzadki i ginący, jedynie lokalnie na południu i wschodzie Polski nieco częstszy. W północnej Polsce i na zachodzie znany z pojedynczych izolowanych stanowisk (np. okolice Złotowa) VU  Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne łąki, doliny rzeczne, zarośla
  3. Wymiary. Rs 24-33 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek sierpnia. Gąsienice od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Małopolskie, świętokrzyskie. Znany z rozproszonych stanowisk, głównie na południu kraju. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki – o ile wciąż u nas występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bodziszkach; najpierw zjadają kwiatostany i dojrzewające owoce, potem liście. Późniejsze stadia bywają adoptowane, karmione i ochraniane przez mrówki w zamian za słodką wydzielinę
  7. Podobne. Inne modraszki z białą smugą na tylnym skrzydle (Polyommatus thersites, Polyommatus icarus), u których jednak smuga ta leży na trzeciej żyłce medialnej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Mariusz Gwardjan Maks Syratt
  9. A.eumedon w bazie BioMap
  10. A.eumedon na Lepiforum

Gąsienica Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply