Satyrium acaciae – Ogończyk akacjowiec

Lycaenidae – Modraszkowate
Poprzednio w rodzaju Fixsenia. Skrzydła brunatne z cienką jasną przerywaną przepaską na spodzie skrzydeł i z pomarańczową przepaską brzegową na spodzie tylnego skrzydła, która może być przerywana. Ogonek na tylnym skrzydle. Gąsienica zielona, nieco przypomina pokrojem ciała ślimaka nagiego.

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Murawy Dobromierskie 03.06.2013

  1. Liczebność. Rzadki, na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki; lokalnie liczny. Czerwona Lista kat. NT
  2. Biotop. Suche murawy z tarniną, zarośla, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 24-29 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Gąsienice w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski PK
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na śliwie tarninie, zjadają pąki i liście; powiązanie ekologiczne z mrówkami na zasadach myrmekoksenii  – gąsienice nie są karmione przez mrówki (inaczej niż u myrmekofilnych gatunków z rodziny modraszkowatych), korzystają jedynie z ich niecelowej ochrony
  7. Podobne. Inne ogończyki, ze szczególnym uwzględnieniem Fixsenia ilicis, różnią się min. wyglądem przepasek brzegowej i zygzakowatej
  8. F.acaciae w bazie BioMap
  9. F.acaciae na Lepiforum

avidal

Leave a Reply