Lycaena dispar – Czerwończyk nieparek

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy czerwonopomarańczowy z przepaską z czarnych plamek. U samca wierzch skrzydeł ogniście czerwony, z czarną kreską na skrzydle przednim. Spód skrzydeł srebrnoszary z silnym błękitnym nalotem. Gąsienica zielona.

Widzew 29.08.2010 Samiec

Łódź – Widzew 29.08.2010 ♂

Widzew 04.08.2011

Łódź – Widzew 04.08.2011 ♂

Widzew 29.08.2010

Łódź – Widzew 29.08.2010 ♂

Widzew 17.06.2010

Łódź – Widzew 17.06.2010 In copula

 1. Liczebność. Dawniej nieczęsty, dziś występuje w całej Polsce miejscami dość licznie, choć na pierwotnych stanowiskach (wilgotnych łąkach i turzycowiskach) zanika wraz z degradacją i zarastaniem siedlisk. W ostatnich latach szybko rozprzestrzenia się jednak na siedliskach zastępczych, gdzie larwy rozwijają się na sucholubnych gatunkach szczawi LC LC Arek Gawroński
 2. Biotop. Wilgotne, ale coraz częściej także suchy łąki, ugory, przydroża i murawy
 3. Wymiary. Rs 27-40 mm
 4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice cały rok
 5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach
 7. Podobne. Kilka innych czerwończyków – i tak np. samiec Lycaena virgaureae nie ma czarnej kreski na wierzchniej stronie przednich skrzydeł
 8. Uwagi. Gatunek chroniony
 9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Jarosław Bury avidal
 10. L.dispar w bazie BioMap
 11. L.dispar na Lepiforum

Gąsienica Fot. Jarosław Bury

Dolina Grabowej 26.06.2021 Złoże jaj Fot. Magdalena Jędro

Dolina Grabowej 26.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Kuźnica Błońska 27.07.2008

Kuźnica Błońska 27.07.2008

Dolina Piławy 10.06.2021 Fot. Magdalena Jędro


avidal

Leave a Reply