Lycaena dispar – Czerwończyk nieparek

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy czerwonopomarańczowy z przepaską z czarnych plamek. U samca wierzch skrzydeł ogniście czerwony, z czarną kreską na skrzydle przednim. Spód skrzydeł srebrnoszary z silnym błękitnym nalotem. Gąsienica zielona.

Widzew 29.08.2010 Samiec

Łódź – Widzew 29.08.2010 ♂

Chociszewo 10.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Widzew 04.08.2011

Łódź – Widzew 04.08.2011 ♂

Widzew 29.08.2010

Łódź – Widzew 29.08.2010 ♂

Kazimierski Park Krajobrazowy 06.06.2022 In copula Fot. Paweł Głowacki

Widzew 17.06.2010

Łódź – Widzew 17.06.2010 In copula

  1. Liczebność. Dawniej nieczęsty, dziś występuje w całej Polsce miejscami dość licznie, choć na pierwotnych stanowiskach (wilgotnych łąkach i turzycowiskach) zanika wraz z degradacją i zarastaniem siedlisk. W ostatnich latach szybko rozprzestrzenia się jednak na siedliskach zastępczych, gdzie larwy rozwijają się na sucholubnych gatunkach szczawiów LC LC Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne, ale coraz częściej także suchy łąki, ugory, przydroża i murawy
  3. Wymiary. Rs 27-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, mazowieckie, lubuskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach
  7. Podobne. Kilka innych czerwończyków – i tak np. samiec Lycaena virgaureae nie ma czarnej kreski na wierzchniej stronie przednich skrzydeł
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Andrzej Sawic Magdalena Jędro Paweł Głowacki Jarosław Bury Lucyna Bugiera avidal
  9. L.dispar w bazie BioMap
  10. L.dispar na Lepiforum

Gąsienica Fot. Jarosław Bury

Austria – Wiedeń 11.10.2007 Poczwarka Fot. Heiner Ziegler

Dolina Grabowej 26.06.2021 Złoże jaj Fot. Magdalena Jędro

Dolina Grabowej 26.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Kuźnica Błońska 27.07.2008

Kuźnica Błońska 27.07.2008

Dolina Piławy 10.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Zamość 11.06.2020 Fot. Andrzej Sawic


avidal

Leave a Reply