Agriades optilete – Modraszek bagniczek

Lycaenidae – Modraszkowate
Poprzednio w rodzaju Plebejus. Wierzchnia strona skrzydeł z fioletowym nalotem, który u samicy ogranica się do nasady skrzydeł, a u samca zajmuje niemal całą ich powierzchnię; fioletowy nalot jest bardziej intensywny, niż u większości innych modraszków. Na spodzie tylnego skrzydła obecna uderzająco duża, pomarańczowa plamka stykająca się z dwiema czarnymi plamkami; czarna plamka zewnętrzna ze srebrzystoniebieskim, metalicznie połyskującym wypełnieniem. Plamki sąsiadujące mogą być podobnie zestawione kolorystycznie, ale są mniejsze.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany; miejscami bywa liczny EN
  2. Biotop. Torfowiska (zwłaszcza torfowiska wysokie), bagna śródleśne, wilgotne polany
  3. Wymiary. Rs 26-30 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; niekiedy już pod koniec maja. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na  borówkach, rzadziej na żurawinach i bażynach
  7. Podobne. Przy uważnej analizie jeden z łatwiejszych do oznaczenia modraszków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Mariusz Gwardjan
  9. A.optilete na Przyroda Świętokrzyska
  10. A.optile na Lepiforum

avidal

Leave a Reply