Polyommatus damon – Modraszek damon

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy ciemnobrązowy z niebieskim nalotem w części nasadowej. Wierzch skrzydeł samca niebieski z szerokim, ciemnym obrzeżeniem. Spód skrzydeł u obu płci brązowy z licznymi czarnymi plamkami w jasnej obwódce, większymi na przednim skrzydle. Na tylnym skrzydle jasna, sztyletowata plama stykająca się z jedną z czarnych plamek.

Szwajcaria – Alpy 01.08.2010 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Alpy 30.08.2013 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Alpy 14.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria – Alpy 14.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych stanowisk – nie obserwowany od kilkudziesięciu lat EX
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, zbocza z wystawą południową, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska porośnięte sparcetą
  3. Wymiary. Rs 26-38 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września. Jedno pokolenie w sezonie. Zimuje jajo i/lub młoda gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Włochy. W Polsce historycznie notowany m.in. z Ponidzia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na sparcetach, rzadziej na lucernach. Zjadają liście, kwiaty i nasiona. Na ogół są chronione i dojone przez mrówki z rodzajów Formica i Myrmica; zdarza się że gąsienice są adoptowane i transportowane do mrowiska, w którym się przepoczwarczają
  7. Podobne. Nieco podobny jest Polyommatus ripartii – wierzch skrzydeł jest brązowy u obu płci, a sztyletowata plama na tylnym skrzydle słabiej zaznaczona
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. P.damon na Lepiforum

Włochy 27.07.2019 ♀ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 17.07.2011 ♂ Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply