Polyommatus ripartii – Modraszek gniady

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł u obu płci jednolicie brunatny. Spód skrzydeł jasnobrunatny z czarnymi, jasno obwiedzionymi plamkami i jasną smugą środkową.

Ponidzie 2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Ponidzie 2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Ponidzie 2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Krytycznie rzadki i bardzo lokalny. Gatunek wymierający. Czerwona Księga kat. CR. Czerwona Lista kat. CR. Gatunek objęty ochrona prawną
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne oraz inne murawy i zbocza o wapiennym podłożu; gatunek wybitnie termofilny
  3. Wymiary. Rs 30-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Ponidzie stanowi jedyne krajowe rufugium gatunku. Najbliższe europejskie stanowiska znajduja się 1000 km. na południe, na Bałkanach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie o zmierzchu na kwiatach i liściach sparcety
  7. Podobne. Przede wszystkim Polyommatus damon, który w Polsce już nie występuje – wierzch skrzydeł z niebieksim nalotem, szczególnie rozleglym u samca
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jarosław Bury
  9. P.ripartii na Lepiforum
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply