Polyommatus ripartii – Modraszek gniady

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł u obu płci jednolicie brązowy. Spód skrzydeł szarobrązowy z czarnymi, jasno obwiedzionymi plamkami i z jasną smugą środkową.

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

Ponidzie 2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Ponidzie 2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

Ponidzie 2010 ♀ Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Gatunek reliktowy, skrajnie rzadki i krytycznie zagrożony. Populacja tego gatunku występująca w Niecce Nidziańskiej jest oddalona o około 1000 km od granicy zwartego zasięgu na Półwyspie Bałkańskim CR CR Arek Gawroński
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne oraz inne murawy i zbocza o wapiennym podłożu; gatunek wybitnie termofilny
  3. Wymiary. Rs 30-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Ponidzie stanowi jedyne krajowe rufugium gatunku. Najbliższe europejskie stanowiska znajdują się 1000 km. na południe, na Bałkanach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie o zmierzchu na kwiatach i liściach sparcety
  7. Podobne. Przede wszystkim Polyommatus damon, który w Polsce już nie występuje – wierzch skrzydeł z niebieskim nalotem, szczególnie rozleglym u samca
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Mariusz Gwardjan
  9. P.ripartii na Lepiforum
  10. Więcej o gatunku

Świętokrzyskie – Gąsienica Fot. Mariusz Gwardjan

Świętokrzyskie ♀ składająca jaja Fot. Mariusz Gwardjan


avidal

Leave a Reply