Satyrium w-album – Ogończyk wiązowiec

Lycaenidae – Modraszkowate
Poprzednio w rodzaju Fixsenia. Skrzydła tylne z dwoma małymi ogonkami, mniejszym i większym i białą cienką przepaską w kształcie litery „W” oraz pomarańczową przepaską brzegową.

Warszawa 07.07.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 07.07.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 07.07.2022 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 07.07.2022 Fot. Paweł Głowacki

  1. Status. Występuje w całej Polsce, jednak na większości obszarów dość rzadko i pojedynczo wykazywany, szczególnie jako imago Arek Gawroński
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, parki, murawy, baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 16-18 mm. Rs 27-32 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice w maju i czerwcu. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, lubelskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź; motyle z upodobaniem odwiedzają kwiaty z rodziny baldaszkowatych. Zielone gąsienice żerują w pąkach i na liściach wiązów, lip i dębów. W zamian za słodką wydzielinę korzystają z ochrony mrówek
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione ogończyki różnią się m.in. kształtem białej przepaski na tylnym skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Sawic Paweł Głowacki Lucyna Bugiera avidal
  9. F.w-album w bazie BioMap
  10. F.w-album na Lepiforum

Chociszewo 14.07.2022 Fot. Lucyna Bugiera

Widzew 15.07.2014

Łódź – Widzew 15.07.2014 Zlatany osobnik bez kompletnych ogonków

Roztocze 11.07.2020 Fot. Andrzej Sawic

Widzew 15.07.2014

Łódź – Widzew 15.07.2014


avidal

Leave a Reply