Phengaris teleius – Modraszek telejus

Lycaenidae – Modraszkowate
Znany również pod nazwą modraszek kominiarczyk. Wierzchnia strona skrzydeł niebieska z szerokim, brunatnym obrzeżeniem, które u samicy bywa niemal czarne i wyraźnie rozleglejsze. Spód skrzydeł szarobrunatny z dwoma rzędami czarnych plamek w jasnej otoczce układających się w rozerwane, łukowate przepaski o wyglądzie charakterystycznym dla gatunku.

Warszawa 15.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Puszcza Kampinoska 31.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Całowanie 30.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Brody 30.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

Brody 30.07.2009 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Gatunek występuje w południowej Polsce od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę sięgając najdalej na północ prawie pod Warszawę wzdłuż doliny Wisły i jej dopływów. Na stanowiskach często liczny, najczęściej współwystępuje z modraszkiem nasitousem LC LC Arek Gawroński
  2. Biotop. Torfowiska niskie, mokradła, łąki trzęślicowe
  3. Wymiary. Rs 34-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na krwiściągach, głównie w główkach kwiatostanowych. Starsze gąsienice (po III linieniu) spadają na ziemię i pozwalają się odtransportować do gniazda mrówkom z rodzaju Myrmica. Podczas jednego z badań ustalono średni czas, jaki upływa do znalezienia gąsienicy przez wścieklice – 44 minuty. W mrowisku gąsienice pożerają jaja i larwy mrówek, same oferując słodką wydzielinę z gruczołu grzbietowego na 7-ym segmencie; mimo to należy je traktować jako organizmy pasożytnicze
  7. Podobne. Phengaris nausithous, a przede wszystkim Phengaris alcon, którego można rozróżnić po położeniu czarnej plamki na przepasce środkowej na spodzie skrzydeł, która znajduje się u tego gatunku bliżej plamki dyskoidalnej, niż przepaski zewnętrznej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Ryszard Orzechowski
  9. P.teleius w bazie BioMap
  10. P.teleius na Lepiforum
Spód skrzydła. W niebieskiej obwódce diagnostyczna plamka, która znajduje się bliżej przepaski zewnętrznej ( czerwona linia ), niż plamki dyskoidalnej ( wskazuje ją żółta strzałka )

Spód skrzydła. W niebieskiej obwódce diagnostyczna plamka, która znajduje się bliżej przepaski zewnętrznej (czerwona linia), niż plamki dyskoidalnej (wskazuje ją żółta strzałka)

Kampinoski Park Narodowy 18.07.2022 ♀ składająca jajo Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 25.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Całowanie 30.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki

Bagno Całowanie 18.07.2020 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply