Phengaris alcon – Modraszek alkon

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzchnia strona skrzydeł samca niebieska z szerokim, brunatnym obrzeżeniem; wierzch skrzydeł samicy brunatny do brunatnoczarnego. Spód skrzydeł szarobrunatny z dwoma rzędami czarnych plamek w jasnej otoczce układających się w rozerwane, łukowate przepaski o wyglądzie charakterystycznym dla gatunku.

Sławków 25.07.2021 ♀ Fot. Radek Gwóźdź

Sławków 25.07.2021 ♀ w trakcie składania jaj Fot. Radek Gwóźdź

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, występuje głównie w południowowschodniej i południowej części kraju VU VU
  2. Biotop. Torfowiska niskie, mokradła, łąki trzęślicowe
  3. Wymiary. Rs 29-36 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na goryczkach, zwłaszcza na goryczce wąskolistnej. Starsze gąsienice (po III linieniu) spadają na ziemię i pozwalają się odtransportować do gniazda mrówkom z rodzaju Myrmica. W mrowisku gąsienice są karmione przez mrówki i tylko sporadycznie pożerają jaja i larwy gospodarza – w przeciwieństwie do wielu innych myrmekofilnych modraszków, które nie miewają takich oporów
  7. Podobne. Phengaris nausithous, a przede wszystkim Phengaris teleius, którego można rozróżnić po położeniu czarnej plamki na przepasce środkowej na spodzie skrzydeł – znajduje się ona u tego gatunku bliżej przepaski zewnętrznej, niż plamki dyskoidalnej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Radek Gwóźdź
  9. P.alcon na Lepiforum

Sławków 25.07.2021 Fot. Radek Gwóźdź

Sławków 25.07.2021 Fot. Radek Gwóźdź

Sławków 25.07.2021 Fot. Radek Gwóźdź

Sławków 25.07.2021 Fot. Radek Gwóźdź

Sławków 25.07.2021 Jajeczka Fot. Radek Gwóźdź


avidal

Leave a Reply