Phengaris nausithous – Modraszek nausitous

Lycaenidae – Modraszkowate
Dawniej pod nazwą Maculinea nausithous. Wierzchnia strona skrzydeł samicy brunatna, czasem ze słabym niebieskim nalotem. Wierzch skrzydeł samca ciemnoniebieski, szeroko czarno obwiedziony. Spód skrzydeł u obu płci brunatny z pojedynczym, łukowatym rzędem czarnych okrągłych plamek, brak takich plamek przy krawędziach skrzydeł.

Warszawa 06.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

P.nausithous

Polana Strożyska – Bolimowski Park Krajobrazowy 2006 Fot. Jacek Nowak

Januszkowice 11.08.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Januszkowice 11.08.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

 1. Status. Podobnie, jak pokrewny gatunek modraszek telejus, modraszek ten występuje w południowej Polsce od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę, przy czym ma od niego nieco szerszy zasięg. Znany również z izolowanych stanowisk na północ od granicy zwartego zasięgu na Podlasiu, Mazowszu a nawet w okolicach Chełmna. W miejscu występowania bywa liczny, często współwystępuje z pokrewnym modraszkiem telejusem LC LC Arek Gawroński
 2. Siedlisko. Wilgotne łąki, torfowiska, mokradła, doliny rzeczne i inne biotopy z rośliną żywicielską, najchętniej zakrzaczone; stroni od terenów otwartych
 3. Wymiary. Rs 34-37 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Opolskie, mazowieckie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują wyłącznie na krwiściągu lekarskim. Starsze gąsienice pozwalają się adoptować i doić przez mrówki, głównie z gatunku Myrmica rubra – obecność w mrowisku przynosi im ochronę przed drapieżnikami i pasożytami, oraz zapewnia niewyczerpany zapas pożywienia w postaci jaj i larw
 7. Podobne. Inne modraszki o brunatnych skrzydłach można odróżnić po drugim rzędzie czarnych plamek, przy krawędziach skrzydeł, oraz po jaśniejszym, wyraźniej i rozleglej pokrytym niebieskim nalotem odwłoku i nasadzie skrzydeł (Phengaris alcon, Phengaris teleius)
 8. Uwagi. Jednym z parazytoidów gąsienic jest gąsienicznik Neotypus melanocephalus
 9. Uwagi 2. Gatunek prawnie chroniony
 10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Andrzej Sawic Paweł Głowacki Jacek Nowak Monika Pastrykiewicz
 11. P.nausithous w bazie BioMap
 12. P.nausithous na Lepiforum

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 06.08.2020 Na roślinie żywicielskiej Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

21.07.2020 Fot. Andrzej Sawic


avidal

Leave a Reply