Phengaris nausithous – Modraszek nausitous

Lycaenidae – Modraszkowate
Dawniej pod nazwą Maculinea nausithous. Wierzchnia strona skrzydeł samicy brunatna, czasem ze słabym niebieskim nalotem. Wierzch skrzydeł samca ciemnoniebieski, szeroko czarno obwiedziony. Spód skrzydeł u obu płci brunatny z pojedynczym, łukowatym rzędem czarnych okrągłych plamek, brak takich plamek przy krawędziach skrzydeł.

Warszawa 06.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

P.nausithous

Polana Strożyska – Bolimowski Park Krajobrazowy 2006 Fot. Jacek Nowak

Januszkowice 11.08.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Januszkowice 11.08.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

 1. Liczebność. Rzadki, lokalnie regularnie bywa liczny – zwłaszcza na południu kraju. Czerwona Księga kat. LR. Czerwona Lista kat. LC
 2. Biotop. Wilgotne łąki, torfowiska, mokradła, doliny rzeczne i inne biotopy z rośliną żywicielską, najchętniej zakrzaczone; stroni od terenów otwartych
 3. Wymiary. Rs 34-37 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Opolskie, mazowieckie. Na Wyżynie Łódzkiej obecnie nie występuje, co jest spowodowane min. rzadkością występowania krwiściągu, być może także mrówek-gospodarzy, na których pasożytują gąsienice. Wykazywany z Puszczy Bolimowskiej
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują wyłącznie na krwiściągu lekarskim. Starsze gąsienice pozwalają się adoptować i doić przez mrówki, głównie z gatunku Myrmica rubra – obecność w mrowisku przynosi im ochronę przed drapieżnikami i pasożytami, oraz zapewnia niewyczerpany zapas pożywienia w postaci jaj i larw
 7. Podobne. Inne modraszki o brunatnych skrzydłach można odróżnić po drugim rzędzie czarnych plamek, przy krawędziach skrzydeł, oraz po jaśniejszym, wyraźniej i rozleglej pokrytym niebieskim nalotem odwłoku i nasadzie skrzydeł (Phengaris alcon, Phengaris teleius)
 8. Uwagi. Jednym z parazytoidów gąsienic jest gąsienicznik Neotypus melanocephalus
 9. Uwagi 2. Gatunek prawnie chroniony
 10. Uwagi 3. Autorami obserwacji są Paweł Głowacki, Jacek NowakMonika Pastrykiewicz
 11. P.nausithous w bazie BioMap
 12. P.nausithous na Lepiforum

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 06.08.2020 Na roślinie żywicielskiej Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 08.08.2020 Fot. Paweł Głowacki

Leave a Reply