Radek Gwóźdź

Ornitolog potrafiący jednak dostrzec piękno również u innych zwierząt. Udostępnił:

Sittisax saxicola

Leave a Reply