Dendryphantes hastatus

Salticidae – Skakunowate
Ciało ciemne, u samic zwykle gęsto złociścieżółto owłosione; samce na ogół ciemniejsze od samic. W części wierzchołkowej odwłoka mniej, lub bardziej kontrastowy, srebrzysty rysunek w kształcie litery „V”, dobrze zaznaczony u osobników młodocianych.

D.hastatus

Łódź – BRUS 17.11.2019 Osobnik juwenilny 

D.hastatus

Łódź – BRUS 17.11.2019

D.hastatus

Łódź – BRUS 17.11.2019

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy iglaste, zwłaszcza młodniki sosnowe oraz torfowiska i wrzosowiska; chętnie zasiedla gałęzie sosen i świerków
  3. Wymiary. Samica 8.4-9.3 mm. Samiec 5.7-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień. Zimują osobniki juwenilne, zwykle pod odstającą korą
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady
  7. Podobne. Inne skakunowate,w  tym znacznie łatwiejszy do zaobserwowania Dendryphantes rudis różnią się min. rysunkiem na odwłoku
  8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
  9. D.hastatus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

2 thoughts on “Dendryphantes hastatus

Leave a Reply