Yllenus arenarius – Wydmowiec piaskowy

Salticidae – Skakunowate
Samica jasnobrązowa z drobnymi, ciemnymi plamkami – dzięki takiemu ubarwieniu jest bardzo trudno dostrzegalna na piasku. Nad oczami samicy lekko łukowate, wąskie pasemka ciemnych włosków do złudzenia przypominające rzęsy. Samiec ciemnobrązowy. Nogi obu płci z ciemnymi obrączkami; tylne nogi dłuższe od pozostałych.

Niemcy – Maj 2020 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Maj 2020 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Marzec 2021 ♂ Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Marzec 2021 ♂ Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Lokalny, rzadko obserwowany; miejscami liczny VU
  2. Biotop. Wyłącznie wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 5.9-6.9 mm, samca 4.3-6.2 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu wczesną wiosną i późnym latem
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje
  7. Podobne. Niektóre inne skakunowate – znajomość preferowanego biotopu ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

Niemcy – Marzec 2021 ♀ – dobrze widoczne „rzęsy” nad oczami Fot. Benjamin Fabian

Niemcy – Marzec 2021 Fot. Benjamin Fabian


avidal

Leave a Reply