Lycaena tityrus – Czerwończyk uroczek

Lycaenidae – Modraszkowate
U samca wierzch skrzydeł szarobrązowy, u samicy pomarańczowy z czarnymi kropkami. Spód skrzydeł szarożółty z licznymi czarnymi kropkami i przepaską z pomarańczowych kropek. Gąsienica zielona.

Widzew 26.05.2011 Samica

Łódź – Widzew 26.05.2011 ♀

Widzew 07.06.2012

Łódź – Widzew 07.06.2012

Widzew 13.05.2011

Łódź – Widzew 13.05.2011

Widzew 22.05.2010

Łódź – Widzew 22.05.2010 ♂

Widzew 29.05.2010 Samiec

Łódź – Widzew 29.05.2010 ♂

  1. Liczebność. Najszerzej rozprzestrzeniony gatunek czerwończyka, pospolity w całej Polsce, choć tylko lokalnie pojawia się w większych liczebnościach. Liczebność w ostatnich dekadach zmniejszyła się stosunkowo niewiele w porównaniu do innych gatunków motyli dziennych Arek Gawroński
  2. Biotop. Zarówno wilgotne łąki, jak suche murawy i ugory oraz torowiska i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 15-17 mm. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach
  7. Podobne. Kilka innych czerwończyków, zwłaszcza Lycaena alciphron; identyfikacja w terenie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Alfred Błażytko avidal
  9. L.tityrus w bazie BioMap
  10. L.tityrus na Lepiforum

Łódź – Majerowskie Pole 19.07.2020 ♂

Widzew 11.08.2010

Łódź – Widzew 11.08.2010

L.tityrus

Toszek 25.07.2019 Fot. Alfred Błażytko

Widzew 13.05.2011

Łódź – Widzew 13.05.2011

Widzew 14.05.2011

Łódź – Widzew 14.05.2011

Puszcza Augustowska 30.07.2011 Fot. Jarosław Potapowicz


avidal

Leave a Reply