Lycaena tityrus – Czerwończyk uroczek

Lycaenidae – Modraszkowate
U samca wierzch skrzydeł głównie ciemnobrązowy, u samicy pomarańczowy z czarnymi kropkami. Spód skrzydeł szarożółty z licznymi czarnymi kropkami i przepaską z pomarańczowych kropek. Gąsienica zielona.

Widzew 07.06.2012

Łódź – Widzew 07.06.2012

Widzew 13.05.2011

Widzew 13.05.2011

Widzew 22.05.2010

Widzew 22.05.2010

Widzew 29.05.2010 Samiec

Widzew 29.05.2010 Samiec

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Zarówno wilgotne łąki, jak suche murawy i ugory oraz torowiska i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 15-17 mm. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Gąsienice cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach
  7. Podobne. Kilka innych czerwończyków, zwłaszcza Lycaena alciphron; identyfikacja w terenie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autorem śląskiej obserwacji jest Alfred Błażytko
  9. L.tityrus w bazie BioMap
  10. L.tityrus na Lepiforum
L.tityrus

Toszek 25.07.2019 Fot. Alfred Błażytko

Widzew 11.08.2010

Łódź – Widzew 11.08.2010

Widzew 26.05.2011 Samica

Widzew 26.05.2011 Samica

Widzew 24.05.2012

Widzew 24.05.2012

Widzew 13.05.2011

Widzew 13.05.2011

Widzew 14.05.2011

Widzew 14.05.2011

 

Dodaj komentarz