Phengaris arion – Modraszek arion

Lycaenidae – Modraszkowate
Dawniej pod nazwą Maculinea arion. U obu płci skrzydła z wierzchniej strony ciemnoniebieskie z brunatnym u samic, lub czarnobrązowym u samców obrzeżeniem, od spodu szarawe z uderzająco dużymi czarnymi plamami układającymi się w łukowate przepaski. Nasada skrzydeł z turkusowym nalotem. Gąsienica brudnobladoczerwona.

Dolina Narwi koło Tykocina 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Narwi koło Tykocina 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Narwi koło Tykocina 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Dolina Narwi koło Tykocina 24.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

 1. Liczebność. Dawniej w całym kraju, już pod koniec XX wieku zanikł całkowicie w zachodniej i centralnej części Polski. Na wschodzie i południu również zmniejszył liczebność i tylko lokalnie liczniejszy EN EN Arek Gawroński
 2. Biotop. Suche, lub kamieniste murawy, łąki i ugory, polany, przydroża, przytorza
 3. Wymiary. Długość ciała 18-23 mm. Rs 33-42 m
 4. Okres lotu. Pierwsze osobniki pojawiają się w niektórych latach już pod koniec maja; loty arion kończy w sierpniu. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Podlaskie, lubelskie – pojedynczego osobnika spotkałem na suchej murawie tuż nad Bugiem. Niegdyś obecny na rozproszonych stanowiskach w całym kraju, obecnie zachował się jedynie na południu i na wschodzie kraju. A także pod Inowłodzem (info Jacek Kurzawa)
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice początkowo żerują na kwiatach i owocach (drobne orzeszki) macierzanki piaskowej, lub lebiodki. Jeśli w jednym kwiatostanie żeruję więcej, niż jedna gąsieniczka, zwykle dochodzi do kanibalizmu. Gąsienica 3 stadium opuszcza roślinę, po czym zwabia mrówki wścieklice z rodzaju Myrmica (często jest to Myrmica sabuleti), które transportują ją do mrowiska. Tam gąsienica znajduje bezpieczne schronienie i zapasy pokarmu – żywi się poczwarkami i jajami gospodarza, w zamian oferując mu słodką wydzielinę z 7-go segmentu odwłoka. Phengaris arion należy więc uznać za gatunek pasożytniczy
 7. Podobne. Jeden z łatwych do rozpoznania modraszków
 8. Uwagi. Gatunek chroniony
 9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z 2015 roku Marek Hołowiński
 10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki avidal
 11. P. arion w bazie BioMap
 12. P. arion na Lepiforum
Zbereże 24.07.2015

Zbereże 24.07.2015


avidal