Phengaris arion – Modraszek arion

Lycaenidae – Modraszkowate
Dawniej pod nazwą Maculinea arion. U obu płci skrzydła z wierzchniej strony ciemnoniebieskie z brunatnym u samic, lub czarnobrązowym u samców obrzeżeniem, od spodu szarawe z uderzająco dużymi czarnymi plamami układającymi się w łukowate przepaski. Nasada skrzydeł z turkusowym nalotem. Gąsienica brudnobladoczerwona.

Zbereże 24.07.2015

Zbereże 24.07.2015

 1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Czerwona Księga kat. EN. Czerwona Lista kat. EN
 2. Biotop. Suche, lub kamieniste murawy, łąki i ugory, polany, przydroża, przytorza
 3. Wymiary. Długość ciała 18-23 mm. Rs 33-42 m
 4. Okres lotu. Pierwsze osobniki pojawiają się w niektórych latach już pod koniec maja; loty arion kończy w sierpniu. Zimuje gąsienica
 5. Lokalizacja. Lubelskie. Pojedynczego osobnika spotkałem na suchej murawie tuż nad Bugiem. Niegdyś obecny na rozproszonych stanowiskach w całym kraju, obecnie zachował się jedynie na południu i na wschodzie kraju. A także pod Inowłodzem (info Jacek Kurzawa)
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice początkowo żerują na kwiatach i owocach (drobne orzeszki) macierzanki piaskowej, lub lebiodki. Jeśli w jednym kwiatostanie żeruję więcej, niż jedna gąsieniczka, zwykle dochodzi do kanibalizmu. Gąsienica 3 stadium opuszcza roślinę, po czym zwabia mrówki wścieklice z rodzaju Myrmica (często jest to Myrmica sabuleti), które transportują ją do mrowiska. Tam gąsienica znajduje bezpieczne schronienie i zapasy pokarmu – żywi się poczwarkami i jajami gospodarza, w zamian oferując mu słodką wydzielinę z 7-go segmentu odwłoka. Phengaris arion należy więc uznać za gatunek pasożytniczy
 7. Podobne. Jeden z łatwych do rozpoznania modraszków
 8. Uwagi. Gatunek chroniony
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Marek Hołowiński
 10. P.arion w bazie BioMap
 11. P.arion na Lepiforum

avidal