Polyommatus thersites – Modraszek lazurek

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy brunatny z rzędem pomarańczoywch plamek przy zewnętzrnych krawędziach. Wierzch skrzydeł samca niebieski z fioletowym odcieniem. Spód przedniego skrzydła bez czarnych plamek u nasady.

 19.08.2008 Fot. Marx 44

19.08.2008 Fot. Marx 44

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i lokalny. Czerwona Lista kat. EN
  2. Biotop. Suche łąki, nasłonecznione zbocza, murawy kserotermiczne; preferuje tereny o podłożu wapiennym
  3. Wymiary. Rs 26-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Występuje wyspowo w płd-zachodniej części kraju. Na Wyżynie Łódzkiej nieobecny
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie o zmierzchu na kwiatach i liściach wyłącznie sparcety siewnej
  7. Podobne. Liczne inne modraszki, w tym Polyommatus icarus, u którego na spodzie przedniego skrzydła zwykle znajdują się czarne plamki nasadowe
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Marx 44
  9. P.thersites w bazie BioMap
  10. P.thersites na Lepiforum

avidal

Leave a Reply