Cupido alcetas – Modraszek alcetas

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzchnia strona skrzydeł u samca z fioletowym nalotem i relatywnie wąską, ciemna obwódką. Wierzch skrzydeł samicy brunatny. Spodnia strona skrzydeł u obu płci szara z rzędem czarnych plamek o wielkości i ułożeniu charakterystycznym dla gatunku – m.in. plamka między żyłkami Cu1 i Cu2 nie jest wyraźnie przesunięta względem plamek z nią sąsiadujących. U obu płci brak pomarańczowych plamek. Tylne skrzydło z krótkim i cienkim ogonkiem.

Toskania – Montemurlo 23.08.2020 Fot. Marco Huang

Toskania – Montemurlo 03.09.2020 Fot. Marco Huang

Toskania – Montemurlo 04.05.2021 ♀ Fot. Marco Huang

Toskania – Montemurlo 04.05.2021 ♀ Fot. Marco Huang

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, obserwowany wyłącznie na południu kraju. Istnieje możliwość, że przynajmniej część osobników tylko zalatuje do naszego kraju, nie tworząc stałych populacji
  2. Biotop. Ciepłe łąki, polany, murawy i zbocza – chętnie o wapiennym podłożu i w pobliżu cieków wodnych
  3. Wymiary. Rs 23-26 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na bobowatych – wymienia się m.in. koniczyny, cieciorki, cymbalarie i wyki; zjadają najpierw kwiaty, potem liście. Starsze gąsienice bywają adoptowane i dojone przez mrówki
  7. Podobne. Przede wszystkim Cupido decolorata, u którego ciemna obwódka na wierzchniej stronie skrzydeł jest nieco szersza, a plamka między żyłkami Cu1 i Cu2 jest przesunięta. Także inne gatunki z rodzaju – zwłaszcza zlatane osobniki z rodzaju Cupido sprawiają duże problemy identyfikacyjne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marco Huang
  9. C.alcetas na Lepiforum

avidal

Leave a Reply