Polyommatus daphnis – Modraszek dafnid

Lycaenidae – Modraszkowate
Znany również jako mnogooczak dafnid. Wierzchnia strona skrzydeł samców jasnoniebieska, samic brunatna; regularnie zdarzają się jednak samice z niebieskim, rozległym nalotem. Spód skrzydeł samca brązowawy, samicy jasnoszary. Tylne skrzydła silnie ząbkowane u samicy, słabiej u samca.

Okolice Warszawy 04.07.2020 ♀ Fot. Paweł Głowacki

P.daphnis

Łuków 15.07.2017 ♂ Fot. Przemek Laskowski

P daphnis

Łuków 07.07.2017 ♀ Fot. Przemek Laskowski

Wasilków 12.07.2009 Piękna samica z błękitną górną powierzchnią skrzydeł Fot. Alm,andyn

Wasilków 12.07.2009 Piękna ♀ z błękitną wierzchnią stroną skrzydeł Fot. Almandyn

  1. Liczebność. Gatunek w Polsce występujący lokalnie w południowo-wschodniej części kraju na północ sięgając do Puszczy Białowieskiej Arek Gawroński
  2. Biotop. Ubogie murawy, kamieniołomy, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 30-37 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Podlaskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie. Stanowisko najbliższe Łodzi to Przedborski PK
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na głównie na cieciorce pstrej, rzadziej na innych bobowatych – komonicy, groszku, cieciorce, sparcecie, macierzance… Starsze gąsienice bywają adoptowane i dojone przez mrówki
  7. Podobne. Dzięki silnie ząbkowanym tylnym skrzydłom łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Sawic Mariusz Gwardjan Paweł Głowacki Almandyn Przemek Laskowski
  9. P.daphnis w bazie BioMap
  10. P.daphnis na Lepiforum

Świętokrzyskie Fot. Mariusz Gwardjan

Okolice Warszawy 04.07.2020 In copula Fot. Paweł Głowacki

Pol.daphnis

Łuków 22.07.2017 In copula Fot. Przemek Laskowski

Bondyrz 14.07.2020 Fot. Andrzej Sawic

Bondyrz 14.07.2020 Fot. Andrzej Sawic


avidal

Leave a Reply