Polyommatus daphnis – Modraszek dafnid

Lycaenidae – Modraszkowate
Znany również jako mnogooczak dafnid. Wierzchnia strona skrzydeł samców jasnoniebieska, samic brunatna; regularnie zdarzają się jednak samice z niebieskim, rozległym nalotem. Spód skrzydeł samca brązowawy, samicy jasnoszary. Tylne skrzydła silnie ząbkowane u samicy, słabiej u samca.

Okolice Warszawy 04.07.2020 ♀ Fot. Paweł Głowacki

P.daphnis

Łuków 15.07.2017 ♂ Fot. Przemek Laskowski

P daphnis

Łuków 07.07.2017 ♀ Fot. Przemek Laskowski

Wasilków 12.07.2009 Piękna samica z błękitną górną powierzchnią skrzydeł Fot. Alm,andyn

Wasilków 12.07.2009 Piękna ♀ z błękitną wierzchnią stroną skrzydeł Fot. Almandyn

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie liczny
  2. Biotop. Ubogie murawy, kamieniołomy, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 30-37 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień. Gąsienice od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Podlaskie, lubelskie, mazowieckie. Stanowisko najbliższe Łodzi to Przedborski PK
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na głównie na cieciorce pstrej, rzadziej na innych bobowatych – komonicy, groszku, cieciorce, sparcecie, macierzance…Starsze gąsienice bywają adoptowane i dojone przez mrówki
  7. Podobne. Dzięki silnie ząbkowanym tylnym skrzydłom łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Paweł Głowacki, Almandyn i Przemek Laskowski
  9. P.daphnis w bazie BioMap
  10. P.daphnis na Lepiforum

Okolice Warszawy 04.07.2020 In copula Fot. Paweł Głowacki

Pol.daphnis

Łuków 22.07.2017 In copula Fot. Przemek Laskowski


avidal

Leave a Reply