Lycaena hippothoe – Czerwończyk płomieniec

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzchnia strona skrzydeł matowo pomarańczowa u samicy, jaskrawo czerwonopomarańczowa z zależnym od kąta padania promieni słonecznych fioletowym połyskiem u samca. Spód skrzydeł u obu płci szarożółty ze stosunkowo słabo wykształconą żółtoczerwoną przepaską brzegową; u samicy przepaska brzegowa obecna także na wierzchniej stronie skrzydeł. Gąsienica zielona.

Wólka Węglowa 06.06.2020 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Wólka Węglowa 06.06.2020 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Wólka Węglowa 06.06.2020 ♂ Fot. Paweł Głowacki

Wólka Węglowa 06.06.2020 ♂ Fot. Paweł Głowacki

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczony, lecz liczny tylko lokalnie
  2. Biotop. Wilgotne łąki, polany, wrzosowiska, skraje lasów, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Od końca maja do końca lipca. Zimują młode gąsienice w zeschniętej roślinności w pobliżu rośliny żywicielskiej
  5. Lokalizacja. Lubuskie, mazowieckie. W okolicach Łodzi rzadki
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na szczawiach i rdestach
  7. Podobne. Pozostałe czerwończyki, zwłaszcza Lycaena alciphron o wyraźniej wykształconej przepasce brzegowej
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Paweł Głowacki i Ryszard Orzechowski
  9. L.hippothoe w bazie BioMap
  10. L.hippothoe na Lepiforum
Sieniawa 17.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Sieniawa 17.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski


avidal

Leave a Reply