Plebejus argus – Modraszek argus

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy ciemnobrunatny z rzędem pomarańczowych plamek przy zewnętrznej krawędzi tylnego skrzydła. Wierzch skrzydeł samca ciemnofioletowy, szeroko czarno obwiedziony. Spód skrzydeł u obu płci brunatnoszary lub brunatno-żółtawy z przepaską zewnętrzną złożoną z pomarańczowych plamek. Końce przednich goleni z dwoma ostrogami i maleńkim kolcem o długości równej szerokości goleni. Gąsienica zielona lub rudawa z ciemnym, podłużnym pasem na grzbiecie.

Szwajcaria 19.06.2012 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Francja 26.06.2021 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Włochy 19.07.2008 ♀ Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 07.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Występuje w całej Polsce, jednak tylko lokalnie liczny i pospolity Arek Gawroński
  2. Biotop. Suche łąki, murawy kserotermiczne, wrzosowiska, polany leśne, obrzeża terenów bagiennych
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Od końca maja do początku sierpnia. Gąsienice w kwietniu i maju. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Francja, Włochy, Szwajcaria, Polska – lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wrzosach i posłonkach, oraz na roślinach z rodziny bobowatych: komonicy, cieciorce, lucernie i innych; zjadają liście i kwiaty. Starsze gąsienice wabią mrówki substancją lotną wydzielaną przez gruczoły zapachowe. Mrówki strzegą gąsienice, a potem także poczwarki w zamian za słodką wydzielinę z gruczołu grzbietowego znajdującego się na siódmym segmencie ciała
  7. Podobne. Przede wszystkim Plebejus argyrognomon i Plebejus idas, które najpewniej odróżnić po długości kolca apikalnego na przedniej goleni – kolec ten jest u ww. gatunków krótszy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Karol Wałach Jarosław Bury Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. P.argus w bazie BioMap
  10. P.argus na Lepiforum

Francja 27.06.2021 Fot. Paolo Mazzei

Grecja 30.05.2015 In copula Fot. Heiner Ziegler

Bułgaria 05.07.2010 Nietypowa forma barwna Fot. Jarosław Bury

Rezerwat Machnowska Góra 24.06.2022 Fot. Karol Wałach

Rezerwat Machnowska Góra 24.06.2022 Fot. Karol Wałach


avidal

Leave a Reply