Plebejus argus – Modraszek argus

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy ciemnobrunatny z rzędem pomarańczowych plamek przy zewnętrznej krawędzi tylnego skrzydła. Wierzch skrzydeł samca ciemnofioletowy, szeroko czarno obwiedziony. Spód skrzydeł u obu płci brunatnoszary, lub brunatnożółtawy z przepaską zewnętrzną złożoną z pomarańczowych plamek. Końce przednich goleni z dwoma ostrogami i maleńkim kolcem o długości równej szerokości goleni. Gąsienica zielona, lub rudawa z ciemnym, podlużnym pasem na grzbiecie.

Bułgaria 05.07.2010 Nietypowa forma barwna Fot. Jarosław Bury

Podlasie 02.08.2013 Fot. Marx 44

Podlasie 02.08.2013 Fot. Marx 44

  1. Liczebność. Występuje w całej Polsce, jednak tylko lokalnie liczny i pospolity Arek Gawroński
  2. Biotop. Suche łąki, murawy kserotermiczne, wrzosowiska, polany leśne, obrzeża terenów bagiennych
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Od końca maja do początku sierpnia. Gąsienice w kwietniu i maju. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Polska – podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wrzosach i posłonkach, oraz na roślinach z rodziny bobowatych: komonicy, cieciorce, lucernie i innych; zjadają liście i kwiaty. Starsze gąsienice wabią mrówki substancją lotną wydzielaną przez gruczoły zapachowe. Mrówki strzegą gąsienice, a potem także poczwarki w zamian za słodką wydzielinę z gruczołu grzbietowego znajdującego się na siódmym segmencie ciała
  7. Podobne. Przede wszystkim Plebejus argyrognomon i Plebejus idas, które najpewniej odróżnić po długości kolca apikalnego na przedniej goleni – kolec ten jest u ww. gatunków krótszy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Marx 44
  9. P.argus w bazie BioMap
  10. P.argus na Lepiforum

avidal

Leave a Reply