Rhinophoridae – Stonoginiowate

Małe i średnie muchówki blisko spokrewnione z rączycami i ścierwicami. Czułki 3-członowe; nasadowe człony czułków silnie do siebie zbliżone – istotna cecha diagnostyczna rodziny. Na tarczce z reguły para skrzyżowanych szczecinek szczytowych. Zatarczka mała, słabo wypukła. Skrzydła często przyciemnione. Imagines są melitofagiczne, larwy to parazytoidy, głównie równonogów, ale też ślimaków i chrząszczy.
W Polsce występuje co najmniej 10 gatunków; wg niektórych źrodeł nawet 16.

Zobacz też:
Anthracomyia doronici

Leave a Reply