Rhinomorinia sarcophagida

Rhinophoridae – Stonoginiowate
Ciało ciemne. Boki przedplecza i odwłok na segmentach 3-5 szaro opylone. Policzki nagie. Tarczka( scutellum ) z długimi szczecinami bocznymi i wierzchołkowymi. Zatarczka niewielka, tylko nieznacznie wypukła. Nogi czarne; delikatnie szaro opylone. Nasady czułków silnie do siebie zbliżone; 3 człon dłuższy od członu 2. Skrzydła bardzo subtelnie przyciemnione; komórka R5 otwarta. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydła, przy żyłce subkostalnej znajduje się charakterystyczny, pojedynczy wyrostek ( kolec ) skrzydłowy. Basicosta czarna. Przemianki żółte.

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016 Widoczne kolce skrzydłowe

  1. Liczebność. Lokalnie w centrum, na południu i północy kraju nierzadka
  2. Biotop. Lasy łęgowe i ich skraje, polany, zarośla, oraz inne wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie. Z najbliższych okolic Łodzi raczej nie była wcześniej wykazywana
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami równonogów – gatunki żywicielskie nie są znane, choć za głównego podejrzanego uchodzi skuliczek Cylisticus convexus
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny ( głównie dwa krajowe gatunki z rodzaju Phyto ), które można odróżnić na podstawie cech podanych na górze strony.  Podobne są także gatunki z rodziny Tachinidae ( zatarczka wyraźna, wypukła ), czy Sarcophagidae ( zatarczki brak )
  8. Uwagi. Identyfikacja osobników z łódzkiego Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Kucharski
R.sarcophagida

Zwierzyń 25.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski

R.sarcophagida

Las wiączyński 14.05.2017

Rhinomorinia

Las wiączyński 14.05.2017

Dodaj komentarz