Rhinomorinia sarcophagida

Rhinophoridae – Stonoginiowate
Ciało ciemne. Boki tułowia i odwłok na segmentach 3-5 szaro opylone. Policzki nagie. Tarczka(scutellum) z długimi szczecinami bocznymi i wierzchołkowymi. Zatarczka niewielka, tylko nieznacznie wypukła. Nogi czarne; delikatnie szaro opylone. Nasady czułków silnie do siebie zbliżone; 3 człon dłuższy od członu 2. Skrzydła bardzo subtelnie przyciemnione; komórka R5 otwarta. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydła, przy żyłce subkostalnej znajduje się charakterystyczny, pojedynczy wyrostek (kolec) skrzydłowy. Basicosta czarna. Przemianki żółte.

R.sarcophagida

Zwierzyń 25.05.2017 Fot. Andrzej Kucharski

R.sarcophagida

Las wiączyński 14.05.2017

Rhinomorinia

Las wiączyński 14.05.2017

  1. Liczebność. Lokalnie w centrum, na południu i północy kraju nierzadka
  2. Biotop. Lasy łęgowe i ich skraje, polany, zarośla, oraz inne wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie. Z najbliższych okolic Łodzi raczej nie była wcześniej wykazywana
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami równonogów – gatunki żywicielskie nie są znane, choć za głównego podejrzanego uchodzi skuliczek Cylisticus convexus
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny (głównie dwa krajowe gatunki z rodzaju Phyto), które można odróżnić na podstawie cech podanych na górze strony. Podobne są także gatunki z rodziny Tachinidae (zatarczka wyraźna, wypukła), czy Sarcophagidae (zatarczki brak)
  8. Uwagi. Identyfikacja osobników z łódzkiego Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016 Widoczne kolce skrzydłowe


avidal

Leave a Reply