Rhinomorinia sarcophagina

Rhinophoridae – Stonoginiowate
Ciało ciemne. Boki tułowia i odwłok na segmentach 3-5 szaro opylone. Policzki nagie. Tarczka(scutellum) z długimi szczecinami bocznymi i wierzchołkowymi. Zatarczka niewielka, tylko nieznacznie wypukła. Nogi czarne; delikatnie szaro opylone. Nasady czułków silnie do siebie zbliżone; 3 człon dłuższy od członu 2. Skrzydła bardzo subtelnie przyciemnione; komórka R5 wąsko otwarta; brak petioli łączącej tę komórkę z wierzchołkiem skrzydła. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydła, przy żyłce subkostalnej znajduje się charakterystyczny, pojedynczy wyrostek (kolec) skrzydłowy. Basicosta czarna. Przemianki żółte.

R.sarcophagida

Zwierzyń 25.05.2017 ♀Fot. Andrzej Kucharski

R.sarcophagida

Las wiączyński 14.05.2017 ♂

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Rhinomorinia

Las wiączyński 14.05.2017

  1. Status. Na południu i na północy kraju liczna
  2. Siedlisko. Lasy łęgowe i ich skraje, polany, zarośla, oraz inne wilgotne tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Beskidy, łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami równonogów – gatunki żywicielskie nie są znane, choć za głównego podejrzanego uchodzi skuliczek Cylisticus convexus
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny (głównie dwa krajowe gatunki z rodzaju Phyto), które można odróżnić na podstawie cech podanych na górze strony 0 w tym w oparciu o brak petioli przy komórce R5. Podobne są także gatunki z rodziny Tachinidae (zatarczka wyraźna, wypukła), czy Sarcophagidae (zatarczki brak)
  8. Uwagi. Identyfikacja osobników z łódzkiego Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński Jerzy Tomiak Andrzej Kucharski avidal

Kaczyn (Beskid Mały) – maj 2023 In copula Fot. Jerzy Tomiak

Kaczyn (Beskid Mały) – maj 2023 In copula Fot. Jerzy Tomiak

Kaczyn (Beskid Mały) – maj 2023 Fot. Jerzy Tomiak

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016 Widoczne kolce skrzydłowe

Rzyki 07.03.2023 Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 07.03.2023 Fot. Jasiek Zieliński


avidal

Leave a Reply