Paykullia maculata – Umarnica prosionka

Rhinophoridae – Stonoginiowate
Ciało czarne, lśniące. Oczy brązowe, rozdzielone czołem, nieznacznie węższym u samca. Pole twarzowe otaczające przednią krawędź (parafacialia) oka nagie, pozbawione szczecinek. Trzeci człon czułków w części nasadowej pomarańczowy. Skrzydła w części nasadowej i środkowej przezroczyste, przy wierzchołkach z rozległym zaciemnieniem; komórka R5 zamknięta, zakończona zawsze długą petiolą (żyłka łączącą komórkę R5 z wierzchołkiem skrzydła).

P.maculata

Łódź – BRUS 11.06.2019

P.maculata

Łódź – BRUS 11.06.2019

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, doliny rzeczne, ogrody; preferuje miejsca zacienione i wilgotne; znajdowana zwykle siedząca na pniach drzew, lub biegająca po liściach i kamieniach
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.5 mm. Długość skrzydła 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – wrzesień/październik; apogeum pojawu od czerwca do połowy sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami prosionków i stonóg oraz gatunków z rodzajów Trachelipus i Protracheoniscus
  7. Podobne. Kombinacja nagich przednich krawędzi oczu, przyciemnionych skrzydeł i długiej petioli czyni gatunek łatwym do identyfikacji w warunkach krajowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Paykullia wing

Skrzydło – czerwona linia podkreśla petiolę, niebieska strzałka wskazuje komórkę R5

P.maculata

Łódź – BRUS 11.06.2019

Paykullia

Łódź – BRUS 11.06.2019

Paykullia

Łódź – BRUS 11.06.2019


avidal

Leave a Reply