Phyto melanocephala

Rhinophoridae – Stonoginiowate
Oczy rozdzielone czołem u obu płci. Szerokość czoła samicy – 1/4 szerokości głowy. Szerokość czoła samca – 1/3 szerokości głowy. Na scutum trzy szerokie, czarne pasy rozdzielone dwiema szarymi smugami. Odwłok szaro-czarny, silnie oszczecony. Skrzydła bardzo delikatnie przyciemnione; komórka R5 zamknięta, zakończona stosunkowo krótką petiolą (żyłką łączącą R5 z wierzchołkiem skrzydła).

p. melanocephala

Kraków 07.02.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Ph.melanocephala

Kraków 21.04.2019 Świeży osobnik Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Preferuje ciepłe, otwarte tereny z niską roślinnością, w tym ogrody, skraje lasów i leśne polany, wydmy nadmorskie, ugory, murawy kserotermiczne i psammofilne. Regularnie obserwowana na powalonych pniach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-7.5 mm (zwykle 5-6 mm)
  4. Aktywność. Kwiecień – październik; co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami równonogów – wymienia się Armadillidium vulgare i Porcellio scaber
  7. Podobne. W Polsce występuje inny gatunek z rodzaju – Phyto discrepans, u którego brak wyraźnych czarnych pasów na scutum. FE i BioMap podają również Phyto similis – ale nie znalazłem żadnych informacji o tym gatunku. Podobne są także niektóre inne gatunki stonoginiowatych oraz niektóre z rodziny Calliphoridae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Oznaczenie Theo Zeegers

avidal

Leave a Reply