Pelenomus waltoni

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek dość gruby, czułki 6-członowe, ostatni człon stóp  znacznie krótszy reszty stopy. Ciało krótkie i krępe. Przedplecze z bocznymi garbkami, jego przednia krawędź z zębami po obu stronach. Boki i spód przedplecza mają jasne łuski. Pokrywy z jasnymi plamami i białą plamką na przy szwie. Czułki i nogi czerwonawe, niekiedy  sczerniałe.

Brzegi Wisły – rezerwat Wyspy Zawadowskie 03.06.2013  Fot. Marek W. Kozłowski

Brzegi Wisły – rezerwat Wyspy Zawadowskie 03.06.2013  Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Rzadko obserwowany, ale rozpowszechniony w miejscach występowania roślin żywicielskich
  2. Siedlisko. Podmokłe brzegi wód, mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 2.1-2.8 mm
  4. Aktywność. Chrząszcze widywane od maja do końca sierpnia
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Żyje na rdeście łagodnym — Polygonum mite i ostrogorzkim — P. hydropiper . Larwa żeruje na dolnej stronie liścia, obgryza też łodygę; przepoczwarcza się w okrągławym kokonie na miejscu żerowania.
  7. Podobne. Jeden z siedmiu gatunków rodzaju. Wyróżnia się ornamentem pokryw i stosunkowo smukłym ryjkiem. Ze względu na zmienność międzyosobniczą typowanie gatunku nie jest na 100% pewne (Marek Wanat)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek W.Kozłowski
  9. P. waltoni w bazie BioMap

Marek W.Kozłowski

Leave a Reply