Limnophora riparia

Muscidae – Muchowate
Oczy brązowo-czerwone, biało obrzeżone, u obu płci rozdzielone czarnym czołem. Scutum szare z trzema ciemnymi, podłużnymi pasami. Na środku scutum 2 pary szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym i 4 pary takich szczecinek za szwem tułowiowym. Scutellum z para ciemnych plam przy bocznych krawędziach; boczne krawędzie scutellum bez szczecin. Nogi czarne; na tylnej powierzchni środkowej goleni tylko jedna szczecina.

Pojezierze Mrągowskie – Wrzesie 21.09.2014 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Szeroko rozsiedlona i miejscami liczna
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, zarośla, doliny rzeczne, obrzeża zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Mazury
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia i oszczecenia – i tak np. u Limnophora setinerva na tylnej powierzchni środkowej goleni występują 2 szczeciny, a u Limnophora triangula za szwem tułowiowym obecne są tylko 3 pary szczecinek dc
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. Uwagi 2. Weryfikacja oznaczenia Stephane Lebrun

avidal