Limnophora triangula

Muscidae – Muchowate
Oczy brązowoczerwone, biało obrzeżone, u obu płci rozdzielone czarnym czołem. Twarz biała. Scutum szare z ciemnymi podłużnymi pasami na mesonotum. Na środku scutum dwie pary szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym i trzy pary takich szczecinek za szwem tułowiowym – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Boki tułowia przy pronotum białoszare; u samic zwykle białoszare także boczne fragmenty szwu tułowiowego. Odwłok szarawy z mniej lub bardziej wyraźnymi zaciemnionymi tylnymi krawędziami tergitów. Nogi ciemne, uda ciemniejsze od goleni. Skrzydła przezroczyste; żyłka Sc lekko wygięta.

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015

Las żeromiński 01.08.2015

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona i miejscami liczna
  2. Biotop. Wilgotne lasy, zarośla, doliny rzeczne, obrzeża zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-5.4 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju mają 4 pary szczecinek dc za szwem tułowiowym. Podobna jest także Fannia armata o zauważalnie większych u samca oczach, węższym czole i prostej żyłce Sc u obu płci
  8. Uwagi. Oznaczenie Stephane Lebrun
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply