Drosophila transversa – Wywilżna kwartetówka

Drosophilidae – Wywilżnowate
Głowa żółta; policzki żółte, twarz matowo żółta. Palpi i proboscis żółte. Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum i scutellum żółte, z lekkim połyskiem. Na scutum brak szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Pleuryty (boczne płytki tułowia) żółte. Odwłok żółty – na każdym z  czterech pierwszych tergitów cztery ciemne plamy; na piątym tergicie dwie ciemne plamy, większe niż pozostałe, a u niektórych osobników także dwie znacznie mniejsze, boczne. Czułki żółte z przyciemnionym członem wierzchołkowym (trzecim), wić czułków z 4-6 włoskami na wierzchu i z trzema włoskami na spodzie – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydło przezroczyste; obie żyłki poprzeczne przyciemnione.

Kraków 01.06.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 12.10.10.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita i miejscami liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny naturalne i synantropijne, jednak szczególnie liczna w wilgotnych lasach, parkach i ogrodach, zwłaszcza w miejscach zacienionych. Na gnijących owocnikach grzybów można nieraz znaleść po kilka osobników naraz
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; kilka pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny; m.in. nektar i spadź. Larwy żywią się drożdżami powodującymi fermentację owoców oraz sokiem wypływającym z ran na drzewach
  7. Podobne. Przede wszystkim Drosophila phalerata, u której plamy na odwłoku maja nieco odmienny kształt, a plamy na dwóch pierwszych tergitach często zlewają się ze sobą w dwie większe. Najpewniejszą cechę diagnostyczną (widoczną w powiększeniu) stanowi liczba włosków na wici czułków, pozwalająca wykluczyć wszystkie pozostałe gatunki z grupy gatunkowej
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Maks Syratt avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Krakowa Jan Maca

Ślądkowice 23.09.2020

Ślądkowice 23.09.2020

Ślądkowice 23.09.2020

Ślądkowice 23.09.2020


avidal

Leave a Reply