Bruchidius marginalis – Niekrasz

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze wyraźnie szersze przy po podstawie, zwężające się w kierunku głowy, w większości ciemne, z jasną plamką przed scutellum. Pokrywy pokryte jasnymi włoskami, z ciemnymi plamami przy krawędziach.

Widzew 05.05.2013

Łódź – Widzew 05.05.2013

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lecz liczny tylko lokalnie
  2. Biotop. Łąki, ogrody, przydroża, polany, parki, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w nasionach traganków
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. B.marginalis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply