Polydrusus cervinus – Kruszczak włochaty

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki, lecz wyraźnie się zwężający. Pokrywy nieco wypukłe, jasne, wyraźnie, ciemno plamkowane (dotyczy niewytartych osobników). Nogi zwykle nie odbiegające barwą od pokryw.

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, zadrzewienia, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Lasy spalskie (łódzkie). Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście brzóz, oraz innych drzew i krzewów liściastych (chętnie z rodziny różowatych), a z rzadka igły sosen. Larwy żerują w ziemi na korzeniach trawy kupkówki pospolitej, być może także na korzeniach innych traw
  7. Podobne. Przede wszystkim Polydrusus pilosus o nie tak wyraźnie zwężającym się ryjku (przydatne opatrzenie)
  8. Uwagi. Oznaczenie profesor Marek Wanat
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.cervinus w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply