Polydrusus cervinus – Kruszczak włochaty

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki, lecz wyraźnie się zwężający. Pokrywy nieco wypukłe, jasne, wyraźnie, ciemno plamkowane (dotyczy niewytartych osobników). Nogi zwykle nie odbiegające barwą od pokryw. Przednie uda z krótkim, zębowatym wyrostkiem. Łuski na przednim udzie włoskowate (tworzą cienkie struktury). Przednie golenie u nasady często czerwonawe – czerwone zabarwienie może jednak zanikać.

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

  1. Status. Pospolity. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje, zadrzewienia, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Lasy spalskie (łódzkie)
  6. Pokarm. Liście brzóz, oraz innych drzew i krzewów liściastych (chętnie z rodziny różowatych), a z rzadka igły sosen. Larwy żerują w ziemi na korzeniach trawy kupkówki pospolitej, być może także na korzeniach innych traw
  7. Podobne. Przede wszystkim Polydrusus pilosus o nie tak wyraźnie zwężającym się ryjku (przydatne opatrzenie), obecności owalnych łusek na przednich udach oraz zawsze czarnych nasadach przednich goleni
  8. Uwagi. Oznaczenie profesor Marek Wanat
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. P.cervinus w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply