Polydrusus pilosus – Kruszczak marmurkowany

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki i krótki. Pokrywy nieco wypukłe, szare bądź beżowe, wyraźnie ciemno plamkowane (dotyczy niewytartych osobników). Scutellum jasno owłosione. Nogi zwykle nie odbiegające barwą od pokryw. Przednie uda z krótkim, zębowatym wyrostkiem. Łuski na przednim udzie częściowo włoskowate (tworzą cienkie struktury), częściowo owalne (tworzą grubsze struktury) – jest to podstawowa cecha diagnostyczna gatunku, dobrze widoczna niestety w znacznym powiększeniu. Przednie golenie u nasady czarne – kolejna istotna, lecz trudna do oceny cecha.

Łódź 24.03.2016

Łódź 24.03.2016

Łódź 24.03.2016

Łódź 24.03.2016

Tuszyn 16.04.2023 Fot. Barnaba

  1. Liczebność. Nierzadki, wyraźnie liczniejszy na południu kraju
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, zadrzewienia, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście rozmaitych drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują w ziemi na korzeniach traw
  7. Podobne. Przede wszystkim Polydrusus cervinus o wyraźniej zwężającym się ryjku (przydatne opatrzenie), czerwonawych nasadach przednich goleni oraz braku owalnych łusek na przednich udach (tylko łuski włoskowate). Identyfikacja zna podstawie zdjęć terenowych obarczona znacznym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba avidal
  9. P.pilosus w bazie BioMap

Tuszyn 16.04.2023 Fot. Barnaba

Tuszyn 16.04.2023 Fot. Barnaba

Tuszyn 16.04.2023 Fot. Barnaba


Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply