Zygaena minos/Zygaena purpuralis – Kraśnik biedrzeniowiec/Kraśnik purpuraczek

Zygaenidae – Kraśnikowate
Dwa bardzo podobne do siebie gatunki, które z całą pewnością można rozróżnić po budowie genitaliów. Skrzydła przednie czarne z 3, rzadziej z 2 czerwonymi smugami, które mogą się sporadycznie zlewać; środkowa czerwona smuga zwykle bardziej rozszerzona przy końcu u Zygaena minos. Tylne skrzydła czerwone, bardzo rzadko żółte. Wierzchołki czułków łagodnie wyprofilowane.

Kaszuby 10.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 28.07.2014 Zygaena cf.purpuralis

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

Kaszuby 10.07.2021 Fot. Paweł Głowacki

 1. Liczebność. W niektórych rejonach kraju regularnie obserwowane
 2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte, w tym zbocza i murawy kserotermiczne
 3. Wymiary. Rs 30-37 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Ukraina, Polska – świętokrzyskie, pomorskie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice Z. minos rozwijają się na mikołajkach i biedrzeńcach, w przypadku Z.purpuralis roślina żywicielską są macierzanki
 7. Podobne. Zygaena osterodensis (ostre wierzchołki czułków) i Zygaena brizae
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Paweł Głowacki avidal
 9. Z.minos w bazie BioMap
 10. Z.purpuralis w bazie BioMap
 11. Z.minos na Lepiforum
 12. Z.purpuralis na Lepiforum

Ukraina 28.04.2008 Zygaena minos Fot. Jarosław Bury

777

Polana Polichno 19.06.2016 Przypuszczalnie Zygaena minos – identyfikacja Marek Hołowiński

778

Polana Polichno 19.06.2016

779

Polana Polichno 19.06.2016


avidal

Leave a Reply