Zygaena minos/Zygaena purpuralis – Kraśnik biedrzeniowiec/Kraśnik purpuraczek

Zygaenidae – Kraśnikowate
Dwa bardzo podobne do siebie gatunki, które z całą pewnością można rozróżnić po budowie genitaliów. Skrzydła przednie czarne z 3, rzadziej z 2 czerwonymi smugami, które mogą się sporadycznie zlewać; środkowa czerwona smuga zwykle bardziej rozszerzona przy końcu u Zygaena minos. Tylne skrzydła czerwone, bardzo rzadko żółte.

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 28.07.2014 Zygaena cf.purpuralis

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

Murawy Dobromierskie 25.07.2014

 1. Liczebność. W niektórych rejonach kraju pospolite
 2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte, w tym zbocza i murawy kserotermiczne
 3. Wymiary. Rs 30-37 mm
 4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
 5. Lokalizacja. Murawy Dobromierskie, Ponidzie. W najbliższych okolicach Łodzi bardzo rzadkie
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice Z. minos rozwijają się na mikołajkach i biedrzeńcach, w przypadku Z.purpuralis roślina żywicielską są macierzanki
 7. Podobne. Zygaena osterodensis i Zygaena brizae w okolicach Łodzi nie do odnalezienia
 8. Z.minos w bazie BioMap
 9. Z.purpuralis w bazie BioMap
 10. Z.minos na Lepiforum
 11. Z.purpuralis na Lepiforum
777

Polana Polichno 19.06.2016 Przypuszczalnie Zygaena minos – identyfikacja Marek Hołowiński

778

Polana Polichno 19.06.2016

779

Polana Polichno 19.06.2016


avidal

Leave a Reply