Physetopoda halensis – Mróżka stepowa

Mutillidae – Żronkowate
Samica bezskrzydła z czerwonym tułowiem; na czarnym odwłoku przepaski ze srebrzystobiałych włosków, a w przedniej części odwłoka (na 1-szym tergicie) mniej lub bardziej wyraźna srebrzysta, rozmyta plamka. Samiec uskrzydlony, występuje w dwóch formach barwnych – z czarnym lub czerwonym scutum; na czarnym odwłoku wąskie, poprzeczne paski z jasnych włosków. Wierzchołek scutellum z dobrze wykształconą łuską widoczną jako krótki, wystający wyrostek – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Chociszewo 11.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Rzadka i nieliczna, sporadycznie obserwowana – udokumentowane stanowiska znajdują się na Ponidziu, na Śląsku i w Sudetach Zachodnich
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, inne suche, ciepłe tereny otwarte; gatunek wybitnie termofilny
  3. Wymiary. Samica 6-11 mm. Samiec 4-8 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Samce żywią się pyłkiem. Nie wiem, jak to jest z samicami – jakoś trudno mi sobie wyobrazić, aby wdrapywały się na kwiaty; ale kto wie. Larwy są pasożytami larw rozmaitych żądłówek a rzadziej muchówek i chrząszczy (potwierdzone żerowanie na larwach stonkowatych)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które jednak w Polsce nie występują. U bardzo podobnej samicy Smicromyrme rufipes brak wyraźnie wykształconej łuski na wierzchołku scutellum
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.06.2021 In copula Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply