Mutillidae – Żronkowate

Masywnie zbudowane żądłówki o ciele gęsto punktowanym i często kontrastowo ubarwionym, wyposażonym w szczecinowate owłosienie. Kształtem ciała przypominają mrówki. Samice pozbawione skrzydeł nie latają, wyraźnie mniej liczne samce są zawsze uskrzydlone. Obie płci potrafią wydobywać dźwięki przypominające ćwierkanie poprzez szybkie poruszanie odwłokiem. W Polsce występuje zaledwie 7 gatunków z rodziny Mutillidae. Ich larwy są parazytoidami innych żądłówek Aculeata i pożerają ich larwy i poczwarki. Osobniki dorosłe preferują pokarm płynny. Pancerz chitynowy żronek jest bardzo twardy i chroni je skutecznie przed atakami owadów gatunków żywicielskich, a także mrówek.


Mutillidae - Świat

Leave a Reply